Zastosowania na placu budowy

Odwadnianie i lekkie osuszanie

Usuwanie zanieczyszczonej wody z budynków i budów

W wielu sytuacjach należy usuwać wody gruntowe i opadowe, aby uniknąć szkód materialnych lub umożliwić budowę. Czy to z piwnic, garaży, przejazdów, pasów startowych, miejsc publicznych, czy budów, należy szybko i skutecznie usuwać wodę opadową, aby uniknąć problemów. Dobór pomp do usuwania nadmiaru wody, codziennie najmuje się opadami deszczu i może zapobiec zalaniu. Odwadnianie wymaga mocnych, ale wszechstronnych pomp, które mogą poradzić sobie z lokalnymi warunkami z mułem, piaskiem i żwirem, które często występują przy pompowaniu.

Zrozum wyzwania

  • Pompowana substancja jest często zanieczyszczona materiałami ściernymi i organicznymi.
  • Nierównomierny przepływ przy bardzo wysokich skokach ciśnienia
  • Niezawodność jest sprawą kluczową