It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Industrier og applikationer

Xylem tilbyder et sortiment af avancerede spildevands- og vandløsninger som hjælp til operatører rundt omkring på kloden med at opnå deres påkrævede afløbsvand og samtidig levere optimal ydelse, sikker drift og markante energibesparelser uanset industri eller anvendelse. I samarbejde med kunder lytter, lærer og tilpasser Xylem sig lokale miljøer og sikrer det bedst mulige design, der er tilpasset til at opfylde deres specifikke behov. Herunder findes nogle anbefalede industrier og anvendelsesomåder.

Kommunalt spildevand


Ved at kontrollere de kræfter, som naturen bruger til at rense floder og vandløb – luft, mikrober, tyngdekraft, lys – har spildevandsindustrien revolutioneret hygiejne og bragt sundhed til deres samfund, floder, vandløb, søer og have. Via Xylems brede portefølje og ekspertise evalueres kundebehov, og den rigtige løsning leveres med lave levetidsomkostninger. Når vandet forlader anlægget, er det ikke længere spildevand, men en meget værdifuld ressource.

Føde- og drikkevarer

Med en stadig større global befolkning er det en verdensomspændende udfordring at brødføde verden bæredygtigt. Vand er det centrale punkt for denne bekymring, eftersom fødevareproduktion er den største enkeltstående forbruger af vand. Det er en central målsætning for føde- og drikkevareindustrien at reducere fødevareproduktions vandfodaftryk. Xylem kan assistere ved optimering og håndtering af ethvert trin i et produktionsanlægs vandcyklus. Kunder anvender de komplette vandcyklusløsninger, som for eksempel energieffektive Flygt-pumper til at transportere vand gennem anlægget, sammen med industriførende Leopold-filtreringsteknologier, biologiske behandlingssystemer fra Sanitaire og Wedecos desinfektions- og oxidationssystemer.

Lægemidler

Lige fra fødevand, over intern behandling til generering af vand i farmaceutisk kvalitet, til endelig udledning, så er vand af afgørende betydning for lægemiddelfremstilling. Behandlinger skal overholde standarderne for de relevante farmakopeer til vandets tiltænkte brug, hvor forskellige farmaceutiske kvaliteter kræver forskellige behandlinger fra rent vand (PW) til meget rent vand (HPW) til den højeste renhed af vand til injektion (WFI). Med Xylems behandlingsprocesser kan der opnås sikker, bæredygtig vandpraksis gennem hele produktionen og den endelige udledning.