Vilkår og betingelser

Juridiske vilkår

Xylem og dets driftsafdelinger og datterselskaber (kollektivt "Xylem") opretholder og opererer denne og andre websider (kollektivt "Xylem Sites" ("Xylem-siderne") udelukkende til informationsformål.

Registrering af sider

Visse sider af Xylem Site (Xylem-websiden) kan være beskyttet med adgangskode. I interessen for tryghed og sikkerhed af forretningstransaktionerne kan kun registrerede brugere få adgang til nævnte sider. Xylem forbeholder sig ret til at afvise registrering af en hvilken som helst bruger. Især forbeholder Xylem forbeholder sig delvist ret til at bestemme, at visse sider, der tidligere var frit tilgængelige, skal underkastes registrering. Xylem er berettiget til på et hvilket helst tidspunkt uden at anføre årsager at nægte brugeren retten til at gå ind på det adgangskode-beskyttede område ved at blokere brugeren, især hvis brugeren:

  • Bruger usande data til registreringsformål
  • Overtræder disse betingelser
  • Forsømmer sin pligt til at udvise rettidig omhu vedrørende brugerdata
  • Bryder gældende love i forbindelse med adgang til eller brug af Xylems websted
  • Ikke brugte Xylems websted over længere tid

  •  Brugeren skal give nøjagtige informationer og, hvor sådanne informationer ændres med tiden, opdatere sådanne informationer (i videst muligt omfang: online) uden unødig forsinkelse. Brugeren skal sikre, at dennes e-mail-adresse, der oplyses til Xylem, er aktuel på ethvert tidspunkt, samt en adresse, som brugeren kan kontaktes på.

  • Efter registrering bliver brugeren forsynet med en adgangskode, der består af et bruger-id og en adgangskode ("brugerdata"). Ved første adgang skal brugeren øjeblikkeligt ændre den adgangskode, han har modtaget fra Xylem, til en adgangskode, kun brugeren kender. Brugerdata giver brugeren mulighed for at se eller ændre sine data eller, hvis det er relevant, at tilbagetrække sit samtykke i databehandling.

  • Brugeren skal sikre, at brugerdata ikke er tilgængelig for tredjeparter, og at han er ansvarlig for alle transaktioner og andre aktiviteter, der udføres under dennes brugerdata. Ved slutningen af hver online-session skal brugeren logge af de websider, der er beskyttet med adgangskode. Hvis og i det omfang brugeren bliver bevidst om, at tredjeparter misbruger hans brugerdata, skal brugeren uden unødig forsinkelse underrette Xylem herom skriftligt eller, som det kan være tilfældet, pr. e-mail. Efter modtagelse af denne underretning vil Xylem bestræbe sig på at nægte adgang til det område, der er beskyttet med adgangskode, under anvendelse af sådanne brugerdata. Der vil kun være mulighed for brugeradgang igen efter brugerens ansøgning til Xylem eller efter en ny registrering.

  • Brugeren kan på et hvilket som helst tidspunkt skriftligt anmode om at få sin registrering ophævet, forudsat at ophævelsen ikke er et brud på korrekt udførelse af kontraktforhold. I et sådant tilfælde vil Xylem fjerne alle brugerdata og andre gemte, personligt identificerbare data, tilhørende brugeren, så snart disse data ikke længere er nødvendige.


Informationer og dokumenter

Ved at bruge Xylem Sites (Xylem-sider) eller downloade dokumenter, materialer eller informationer (herefter "Material" ("Materialer")) fra dem, samtykker du i at være forpligtet af de juridiske vilkår, der er fremsat i denne underretning. Hvis du ikke ønsker at være forpligtet af disse juridiske vilkår, bedes du øjeblikkeligt forlade siden, du må ikke anvende og ikke downloade materialer fra denne side eller nogen anden Xylem Site (Xylem-side).

Internationale brugere, valg af lov og værneting

Xylem Sites (Xylem-siderne) og materialet, der er indeholdt på dem, er beregnet til at blive leveret i staten New York i USA, og du samtykker i, at de love, der regulerer disse juridiske vilkår eller din brug af Xylem Site (Xylem-siden) er lovene i staten New York uden hensyn til nogle principper eller lovkonflikter. Du samtykker yderligere i, at retstvister, der måtte opstå under disse juridiske vilkår evt af din anvendelse af en Xylem Site (Xylem-side) udelukkende skal henvises til domstolene i staten New York, og at du ikke kan påstå værneting for nogen anden domstol eller nævn noget sted i verden. Xylem hævder ikke, at materialet på Xylem Sites (Xylem-siderne) er passende eller tilgængeligt for brug på steder uden for USA. Adgang til materialerne fra territorier, hvor materialerne er ulovlige, er forbudt.

Tredjepartswebsider

For din nemheds skyld leverer Xylem links til andre websider, der opereres af andre enheder, men giver ikke garanti for nogen linket side og antyder ikke en tilknytning eller forbindelse med nogen af disse sider. Hvis du besøger eller anvender en linket side, gør du dette for egen risiko.

Ansvarsfraskrivelse

Alle materialer, der distribueres via eller er tilgængelige fra Xylem-sider, leveres, "som de er" og "som de er tilgængelige" uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, hvilket omfatter, men ikke er begrænset til de omtalte handelsgarantier, egnethed til et bestemt formål eller ikke-retsstridig handling. Visse jurisdiktioner tillader ikke eksklusion af underforståede garantier, så den ovenfor stående eksklusion gælder muligvis ikke for dig.

Xylem garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af materialerne, inklusive men ikke begrænset til troværdigheden af et råd eller udsagn, der vises på eller distribueres via Xylem-siderne, og din tillid til sådanne materialer, råd, udsagn eller informationer er udelukkende for din egen risiko.

Xylem er ikke ansvarlig for beskadigelser af, inklusive beskadigelser fra vira, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom i kraft af din adgang til nogen Xylem-side, eller hvis du downloader materialer derfra.

Skadebegrænsning

Xylem er under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte, specielle, indirekte følge-, strafbare eller andre tab af nogen art, der er et resultat af en hvilken som helst årsag, inklusive men ikke begrænset til brugstab, udbyttetab eller tab af data, uanset, om det forekommer i en handling under kontraktteorierne, forsømmelse eller objektivt ansvar, eller som på anden opstår ud fra eller på nogen måde er forbundet med brugen af en Xylem-side eller materialer, informationer eller dokumenter på en Xylem-side, eller som der er opnået adgang til via en Xylem-side.

Begrænset licens

Du samtykker i de juridiske vilkår, indeholdt heri: du samtykker i ikke at dybdelinke eller rammelinke til en Xylem Site (Xylem-side) til noget noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Xylem; og Xylem garanterer dig tilladelse til at se, downloade og kopiere materiale, forudsat, at (a) al copyright og alle navnebeskyttede meddelelser bibevares, (b) at materialerne ikke vises offentligt, ikke distribueres offentligt eller ændres på nogen måde, og at der ikke anvendes grafik separat fra den ledsagende tekst, og (c) at brugen af materialer kun er til informations- og ikke-kommerciel brug eller til personlig brug.

Information, givet af dig

Send ikke fortrolige eller navnebeskyttede informationer til Xylem via en Xylem Site (Xylem-side). Du samtykker i, at alle informationer, du sender, ikke betragtes som værende fortrolige eller intellektuel ejendom, og du garanterer Xylem ubegrænset, uigenkaldelig, global licens uden afgifter for at bruge, reproducere og distribuere sådanne informationer.

Ændringer

Xylem forbeholder sig retten til at ændre disse juridiske vilkår på et hvilket som helst tidspunkt. Alle sådanne ændringer eller modifikationer træder i kraft øjeblikkeligt, når sådanne ændrede eller modificerede juridiske vilkår er posteret på Xylem Sites (Xylem-siderne). Din brug af en Xylem Site (Xylem-side), efter modifikationen eller ændringen af de juridiske vilkår er posteret, gælder som dit samtykke i de modificerede eller ændrede juridiske betingelser. Fra tid til anden bør du gennemgå de juridiske vilkår, der er posteret på Xylem Sites (Xylem-siderne) for at se de til enhver tid gældende aktuelle juridiske vilkår.

Standardvilkår og -betingelser for køb