Miljøovervågning og analyse

Beskyttelse af naturressourcerne er et naturligt valg for vores virksomhed

Miljøet har altid førsteprioritet i den måde, hvorpå vi anvender vores løsninger på vand.

 Xylem er en førende producent af førsteklasses laboratorie- og feltinstrumenter samt bærbar online-analyseinstrumentering og dataindsamlingsplatforme, der leverer pålidelige og langsigtede løsninger til dig.

Vi arbejder hårdt for et mere sikkert miljø ved at måle kritiske parametre, der er indikatorer for et sundt og afbalanceret økosystem.

Xylem har en løsning – uanset om det drejer sig om at efterleve stadig strengere statslige restriktioner, indsamle realtidsdata om et utilsigtet udslip af forurenende stoffer eller beskytte ferskvandskilder selv efter en storm eller oversvømmelse.

Vores ekspertiseområder omfatter:

  • Meteorologi/Vejr
  • Overfladevand og grundvand
  • Regnvand og oversvømmelser
  • Kilde-/råvand
  • Hav og kyst
  • Luftkvalitet
Meteorologi/Vejr
Miljøovervågning og analyse Meteorologi/Vejr
Overfladevand og grundvand
Miljøovervågning og analyse Overfladevand og grundvand
Regnvand og oversvømmelser
Miljøovervågning og analyse Regnvand og oversvømmelser
Kilde-/råvand
Miljøovervågning og analyse Kilde-/råvand
Hav og kyst
Miljøovervågning og analyse Hav og kyst