Life Sciences, farma og bioprocesser

Målingsløsninger til kliniske, industrielle og forskningsmæssige applikationer.

Klinisk forskning og diagnostik
Xylem-analysatorer måler glukose i blod, plasma og serum og laktat i blod, plasma samt cerebrospinalvæske. De bruges i stor udstrækning til glukosemåling inden for diabetesforskning og fremstilling af glukometre samt til laktat i motionsfysiologi og træningsprogrammer for atleter. Vores komplette serie af refraktometre tjener den sportsvidenskabelige industri for at sikre, at atleter får optimale hydreringsniveauer under træning og konkurrencer.

Føde- og drikkevarer
Vores instrumenter måler almindelige parametre som temperatur, pH og nøgleingredienser og biprodukter i procesmiljøer samt i kvalitetssikringslaboratorier. Blandt analytterne er glukose, sukrose, laktose, stivelse, cholin, glutamat og etanol. Inden for applikationer til fødevarefordærv giver laktat- og etanolniveauer kvantitativt bevis for uønskede mikrober. Vores biosensorteknologi anvendes fra råmaterialeanalyse til endelig kvalitetskontrol af produkt og spildevandsovervågning. Vores systemer tester endvidere for en række forskellige forurenende stoffer, der kan findes i fødevarer, for eksempel benzen, herbicider, farvestoffer, pesticider osv. Med laboratorierefraktometre kan der foretages præcis måling af koncentration i føde- og drikkevareindustrien.

Biobehandling
Vi måler vigtige næringsstoffer som glukose, glutamin og methanol og kan overvåge niveauet af potentielt skadelige biprodukter som laktat og ammonium. Den biofarmaceutiske industri bruger Xylems hurtige elektrodebaserede målinger til både at overvåge og kontrollere processer.

Biobrændsler
Xylem-analysatorer måler xylose og glukose for at overvåge fermenteringsfremskridt i celluloseetanolforskning og måler restetanol under destillation i produktionsanlæg.

Fysiologisk forskning
Vores analysatorer måler nøgleanalytter. Resultaterne giver oplysninger knyttet til vækstfaktorer, metabolisme, giftige stoffer m.m.

Onlineovervågning og -kontrol
Xylem tilbyder flere produkter til onlineovervågning og -kontrol af nøgleanalytter i celledyrkningsbioreaktorer. Vores onlineovervågnings- og -kontrolsystemer tilbyder en omkostningseffektiv, enkel metode til overvågning (med mulig tilføjelse af en fødepumpe/styring).

Farmaceutisk vandbehandling - renhed og bæredygtighed er afgørende 

Lige fra fødevand, over intern behandling til generering af vand i farmaceutisk kvalitet, til endelig udledning, så er vand af afgørende betydning for lægemiddelfremstilling. Vandbehandling i hver enkelt fremstillingsfase skal opfylde to mål: renhed og bæredygtighed. Kontaminering er potentielt livstruende, og det er derfor afgørende for produktsikkerheden af at forebygge vandforurening. Behandlinger skal overholde standarderne for de relevante farmakopeer til vandets tiltænkte brug, hvor forskellige farmaceutiske kvaliteter kræver forskellige behandlinger fra rent vand (PW) til meget rent vand (HPW) til den højeste renhed af vand til injektion (WFI). Lægemiddelproducenter anlægger også en proaktiv tilgang til bæredygtighed, eftersom både knaphed på vand og afhjælpning af miljøpåvirkninger fremmer effektiv brug af vand via internt genbrug og avanceret behandling til endelig udledning.

Mens det skal bemærkes, at behandlingskrav varierer afhængigt af den relevante farmakope, så involverer de fleste behandlingsforløb til generering af rent vand eller WFI membraner (UF og/eller RO), deionisering og/eller destillation samt desinfektion. Behandlinger som termisk desinfektion og destillation forbruger imidlertid en masse energi. Forbedring af vandeffektiviteten med henblik på at reducere den mængde, der kræver behandling, forbedrer derfor også energieffektiviteten. Internt genbrug som skyllevand formindsker også udledningsvolumener og omkostninger til spildevandsrensning.

Eftersom desinfektion er så kritisk, anvendes der typisk flere metoder, herunder termisk, UV og ozonisering, flere steder i hele behandlingsprocessen. Disse desinfektionsprocesser skaber ikke kemiske biprodukter, selvom brugen af ozon også kræver udstyr til at ødelægge ozonen. UV er ved at blive den foretrukne proces, men den renser kun på applikationsstedet og adresserer ikke mikrobielle biofilm, der kan hobe sig op i rør. For at dræbe disse biofilm skal en resttype desinfektionsmiddel, typisk ozon, regelmæssigt køres gennem behandlingssystemet.

Sammen med brintoverilte, og/eller UV, er ozon fantastisk effektiv til at oxidere mikrobielle biofilm og bakterier. Xylems Wedeco-brand er en pålidelig leder inden for dokumenterede saniteringsprocesser og leverer både UV-enheder og avancerede oxidationsenheder, der involverer ozon og brintoverilte. Wedecos UV-systemer er førende i industrien inden for energieffektivitet, og MiPRO-serien af avancerede oxidationsenheder (ozon, brintoverilte og UV) bruger en flerstrenget tilgang til at tilvejebringe det højeste tilgængelige sanitetsniveau.

Farmaceutisk/Biofarmaceutisk
Life Sciences, farma og biofarma Farmaceutisk/Biofarmaceutisk
Fjernelse af forurenende stoffer
Farmaceutisk/Biofarmaceutisk Fjernelse af forurenende stoffer
Medicinalindustri
Life Sciences, farma og biofarma Medicinalindustri
Rensning af spildevand
Farmaceutisk/Biofarmaceutisk Rensning af spildevand
Validering
Life Sciences, farma og bioprocesser Validering