Erklæring med politik om konfliktmineraler

Xylem Inc. støtter en afslutning på de voldshandlinger og krænkelser af menneskerettighederne, som er knyttet til udvinding af visse mineraler fra et sted, der beskrives som "konfliktområdet", som befinder sig i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo og landene omkring. Som et resultat af volden og krænkelserne pålagde Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 det amerikanske børstilsyn (SEC) at indføre regler for at implementere oplysningskrav knyttet til disse "konfliktmineraler". Konfliktmineraler henviser til tin, tantal, tungsten og guld (kaldes for "3TG"), uanset hvor de indkøbes, behandles eller sælges. 

Disse regler gælder for producenter, som indsender periodiske rapporter til SEC, og som fremstiller eller kontraherer om at fremstille produkter, der indeholder konfliktmineraler, som er nødvendige for disse produkters funktionalitet eller fremstilling. Det er pålagt disse producenter at indhente oplysninger om disse konfliktmineralers oprindelse og indberette det til SEC for at beskrive og fremlægge resultaterne af deres undersøgelser. Hensigten med dette nye krav er at fremme den humanitære målsætning om at afslutte voldelig konflikt i DRC og landene omkring, som er blevet delvist finansieret ved udnyttelse af og handel med konfliktmineraler.

Xylems engagement: 

 • For at understøtte målene og målsætningerne for SEC-regler og -bestemmelser vedrørende forsyning af konfliktmineraler.
 • Vores mål er at sikre, at alt tin, tantal, tungsten og guld, som vi indkøber, og som stammer fra Konfliktregionen, er certificeret som ”konfliktfri”.
 • At sikre overholdelse af disse krav og anmode vores leverandører om at foretage rimelig due diligence i forhold til deres forsyningskæde for at sikre, at de anførte metaller kun indkøbes fra:
  • Miner og smelterier uden for konfliktregionen, eller
  • Miner og smelterier, der er certificeret af en uafhængig tredjepart som konfliktfri, hvis de er indkøbt i konfliktregionen. 

   Denne due diligence omfatter anmodning om skriftlig dokumentation fra vores leverandører for resultaterne af deres due diligence.
 • For at sikre, at en eventuel klage fra en leverandør eller anden interessent vedrørende vores håndtering af konfliktmaterialer behandles via vores Ombudsmandprogram for leverandører eller vores interne Ombudsmandprogram (programmerne kan ses i henholdsvis vores Adfærdskodeks for leverandører og vores Adfærdskodeks, der er tilgængelige på Klik her)

Hvis vi opdager brugen af konfliktmineraler produceret på faciliteter, der ikke anses for at være konfliktfri i materiale, dele eller komponenter, som vi indkøber til brug i vores produkter, vil vi gøre vores bedste for at få produkterne til at blive konfliktfrie.


Matthew Pine
President og Chief Executive Officer
Xylem Inc.