It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Akvakultur

Akvakultur - stigende efterspørgsel betyder enorme muligheder

Akvakulturindustrien er vokset og udvikler sig hurtigt. I dag tegner akvakultur sig for 50 procent af de fisk, der forbruges globalt. Afhængigheden af akvakultur forventes fortsat at stige, med adskillige gange vækstraten for anden kødproduktion. Denne stigende afhængighed af akvakultur frembyder store muligheder, men forøger også risiciene for producenter.

Efterhånden som presset for at øge høstudbyttet intensiveres, vokser bekymringerne for åbne akvakultursystemers påvirkning af miljøet samt flora og fauna på grund af sygdom og større affaldsproduktion. Samtidig er fisk og skaldyr opdrættet i åbne systemer sårbare over for sygdomme, der er til stede i det naturlige habitat, og er afhængige af, at flod- eller havstrømme transporterer affaldsprodukter væk og opretholder de korrekte forhold. I åbne systemer er det vanskeligt at implementere effektive biosikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte hjemmehørende arter og sikre et miljø uden sygdom og dermed en sund afgrøde. Disse faktorer har øget behovet for landbaserede systemer, der adskiller opdrættet fisk og skaldyr fra deres modstykker i naturen.

Systemer med lukkede kredsløb, tankbaserede systemer som for eksempel RAS (Re-circulating Aquaculture Systems) eller gennemløbssystemer sørger for adskillelse fra hjemmehørende arter og giver mulighed for større produktion på akvakulturanlæg. Disse lukkede systemer gør det muligt at skabe de optimale betingelser for afgrødesundhed, hvilket forbedrer udbytter og kvalitet. RAS-anlæg bruger endda mindre vand.

Større produktion intensiverer imidlertid risikoen. Ligningen er enkel – dårlig vandkvalitet og forhold med for lidt plads medfører stress og sygdom. Det er vigtigt at regulere det vandmiljø, der er nødvendigt for at opretholde sund afgrøde. Men kontrol med konventionelle RAS-anlæg og gennemløbssystemer har været for kompleks samt vanskelig at operere og opretholde. Når en procesubalance hurtigt kan medføre et udbrud, der minimerer hele afgrøden, er det af afgørende betydning at have de oplysninger, der er nødvendige for at reagere omgående og retablere de korrekte betingelser.