Akvakultur

Avancerede, integrerede akvakultur løsninger 

Hos Xylem har vi samarbejdet med fiskeopdrættere, OEM'er, integratorer, producenter af brøndbåde og forarbejdningsanlæg i årtier. Fra fiskeyngel til færdigt produkt forstår vi de udfordringer, som akvakulturbranchen står over for. For at hjælpe dig med at kontrollere omkostningerne og forbedre din drift udvikler, fremstiller og vedligeholder vi en bred vifte af systemer til alle applikationer inden for akvakultur.

Kompetencecenter for Akvakultur

Vores kompetencecenter for akvakultur har mere end 40 års viden og erfaring med landbaseret RAS, gennemstrømningssystemer og damopdræt.
Det bliver imidlertid sværere og sværere at bevare og overvåge vandkvaliteten. Med nye patogener, hyppigere algeopblomstringer og medicinresistente havlus fortsætter truslerne mod effektiv produktion og lønsom vækst med at stige.

Dine største udfordringer bliver nye muligheder

Hos Xylem udvikler vores vandforvaltningsingeniører og eksperter i akvakultur konstant mere intelligente teknologier, der kan gøre dit job lettere og øge dit udbytte. Fra bedre hydrauliske systemer, der forhindrer havlus, til mere effektive løsninger mod patogener, kan vi hjælpe dig med at forvandle dine største udfordringer til nye muligheder.

Landbasert RAS

Land-based ras_315x200.jpg

Recirkulerende akvakultursystemer er komplekse. Op til 95 % af vandet i RAS-drift genanvendes, og derfor er vandkvaliteten helt afgørende for at sikre optimale forhold, så livet for hundredtusinder af fisk ikke står på spil.

Xylem tilbyder en række styringsløsninger til vand- og spildevand til sikker drift af din RAS.


Udvalgte produkter: UV-desinfektionssystemer, Skaktrørspumper,
Dykkede pumper, Pumpestyrings- og monitoreringssystemer

Landbaserede gennemstrømningssystem

Land-based flow_315x200.jpg

Uanset om vandindtaget sker fra en å, en sø, en flod eller en dyb brønd, er vandets flow og bevægelse afgørende i et landbaseret gennemstrømningssystem. Optimale flowhastigheder sikrer, at arternes åndedrætsbehov bliver tilgodeset, og at det metaboliske affald skylles ud.

Xylems driftssikre, energieffektive pumpeudstyr beskytter både fiskenes sundhed og din bundlinje.


Udvalgte produkter: Mixere med fast varvtal, End suction-pumper, IQ Sensor Net

Burfarme

Cage-farming_315x200.jpgUanset om det er offshore eller tæt ved kysten, har burfarme i åbent farvand deres egne udfordringer, herunder sygdomme, patogener og parasitter.

Xylems hydraulikeksperter samarbejder med virksomheder, der er førende med de nyeste innovationer inden for burdesign, så vi kan levere pumpe- og rensningsløsninger, der sikrer trivslen hos fiskene og minimerer dødeligheden uden brug af skadelige kemikalier.


Udvalgte produkter: Dykkede propellerpumper, IQ Sensor Net, Mixere med fast varvtal


Brønd- og procesbåde

Well-and-processing-boats.jpgVed brug af brøndbåde til transport af levende fisk, skal brøndene være hygiejniske, og transportvandet skal skiftes regelmæssigt.

Xylem tilbyder pumpeudstyr og effektiv UV-desinfektion, der giver øget biologisk sikkerhed. Ved behandling af transportvandet med UV inaktiveres fiskens patogene stoffer, hvilket i høj grad reducerer risikoen for infektion i last og miljø. Derudover kan vores ozongeneratorer tilføje desinficerende ozon til havvandet for at holde tankene hygiejniske og rene på en effektiv måde.

Udvalgte produkter: Dykkede pumper, SMOevo ozonsystem, UV-desinfektionssystem


Procesanlæg og håndtering af biprodukter

Processing-plants-and-by-product-handling.jpg

Hygiejne er en af de vigtigste faktorer i en procesvirksomhed. Forkert håndtering af fisk og dårlige hygiejniske forhold kan ikke kun medføre millioner i tab, men også have negativ effekt for borgere i lokalsamfundet og for virksomhedens omdømme.

Xylem tilbyder effektive løsninger til pumpning og UV-desinfektion af indtagsvand, ensilagesystemer til hygiejnisk affaldshåndtering og genanvendelse af biprodukter, slamhåndtering og spildevandsrensning.

Udvalgte produkter: Spildevandspumper, Silage, Mixere

Damme og netbure

Ponds and net pens_315x200.jpgOpdræt af fisk i en dam er en enkel og billig måde at drive fiskeri på, og det har en lang historie. For kommercielle akvakulturdamme er ferskvandsforsyning og effektiv luftning vigtige for at løse udfordringer med vandkvaliteten

Xylem tilbyder pumper til kontrolleret vandforsyning fra en flod eller kanal samt luftsystemer med blæsere og fine boblespredere. Beluftning af vandet øger ikke alene iltmængden, der er til rådighed for fiskene, men forbedrer også processerne, der fjerner affald i vandet.
Da overvågningen af vandkvaliteten er afgørende, tilbyder Xylem instrumentering, der måler vandgennemstrømning, opløst ilt og pH samt advarer operatører om potentielle problemer.

Udvalgte produkter: Spildevands behandling, Overvågningsinstrumenter, Self-priming pumper