It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Farmaceutisk/Biofarmaceutisk

Farmaceutisk vandbehandling - renhed og bæredygtighed er afgørende

Lige fra fødevand, over intern behandling til generering af vand i farmaceutisk kvalitet, til endelig udledning, så er vand af afgørende betydning for lægemiddelfremstilling. Vandbehandling i hver enkelt fremstillingsfase skal opfylde to mål: renhed og bæredygtighed. Kontaminering er potentielt livstruende, og det er derfor afgørende for produktsikkerheden af at forebygge vandforurening. Behandlinger skal overholde standarderne for de relevante farmakopeer til vandets tiltænkte brug, hvor forskellige farmaceutiske kvaliteter kræver forskellige behandlinger fra rent vand (PW) til meget rent vand (HPW) til den højeste renhed af vand til injektion (WFI). Lægemiddelproducenter anlægger også en proaktiv tilgang til bæredygtighed, eftersom både knaphed på vand og afhjælpning af miljøpåvirkninger fremmer effektiv brug af vand via internt genbrug og avanceret behandling til endelig udledning.

Rensning af spildevand
Farmaceutisk/Biofarmaceutisk Rensning af spildevand
Fjernelse af forurenende stoffer
Farmaceutisk/Biofarmaceutisk Fjernelse af forurenende stoffer