It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vores brands

Xylems velkendte globale brands har tjent vandmarkedet i mange årtier med produkter, der sælges i mere end 150 lande. Vi lytter, lærer og tilpasser os lokale miljøer og arbejder sammen med vores kunder i ægte partnerskaber. Vores brands tjener en række industrier, herunder landbrug, bygge/anlæg, miljø, føde- og drikkevarer, statsinstitutioner, industri, offentlige virksomheder, bolig- og erhvervsbyggeri. Med dyb applikationsekspertise i vandindustrien fokuserer vi på at producere højeffektive vandteknologier, der bruger mindre energi, reducerer levetidsomkostninger og medføre miljøfordele for forbrugere og de samfund, som de opererer i.

Xylems verden

Xylems globale brands har tjent vandmarkedet i årtier med produkter, der sælges i mere end 150 lande.

FÅ MERE AT VIDE

Aanderaa

Aanderaa designer, fremstiller og sælger sensorer, instrumenter og systemer til måling og overvågning i krævende miljøer.

Bell & Gossett

Bell & Gossett er en førende producent af pumper, ventiler, varmevekslere og tilbehør til rørsystem-, spildevands- og HVAC-applikationer – herunder damp- og varmeoverførsel.

Bellingham + Stanley

Bellingham + Stanley er en af verdens førende producenter af refraktometre og polarimetre, der bruges overalt i verdens føde-/drikkevare-, medicinal- og kemikalie- samt olieindustrier.

ebro

ebro leverer temperaturmålings- og datalogføringsteknologier til måling af temperatur, tryk, fugtighed og andre fysiske parametre.

EmNet

EmNet leverer netværksmodellerings- og optimeringsløsninger, som sætter kommunale myndigheder i stand til at håndtere byers vandkredsløb samt spildevands- og regnvandssystemer.

Essence of Life

Unikke partnerskaber inden for hybridværdikæde, der leverer en kraftfuld række af innovative vandforvaltningsløsninger til land- og bymiljø omkring storbyer.

Flojet

Xylem Flojet er en førende global leverandør af små pumper, motorer og dispenseringspumper til en lang række industrier. 

Flygt

Xylems Flygt-brand forsyner kunder med et komplet sortiment af produkter og løsninger til at flytte vand og spildevand.

Global Water

Global Water er en førende producent og distributør af vand-, spildevands- og miljøinstrumentering. 

Godwin

Godwin er globalt førende inden for fremstilling og levering af fuldautomatiske selvspædende pumper.

Goulds Water Technology

Centrifugal- og turbinepumper, styringer, drev med variabel frekvens og tilbehør til landbrug, byggefag, kommercielle og lette industrielle vand- og spildevandsapplikationer.

Hypack

HYPACK er førende leverandør af software til indsamling, behandling og visualisering af hydrografiske opmålingsdata til hav-, kyst- og overfladevandsapplikationer. 

Jabsco

Jabsco er en globalt førende producent af produkter til markedet for fritidssejllads, herunder vandsystemer, motorkølepumper, projektører og marine affaldssystemer.

Leopold

Xylems Leopold-brand er førende inden for løsninger til hurtig filtrering af medier via tyngdekraft og klaring til vand- og spildevandsindustrien. 

Lowara

Lowara er førende inden for pumper og drev og tilbyder komplette løsninger til vandforsyning, spildevand, HVAC og brandsikring inden for landbrug, byggefag, kommercielle og industrielle applikationer.

McDonnell & Miller

A leader in engineering and manufacturing boiler and liquid level controls, low-water cutoffs, and flow switches for steam and hot water boilers in industrial, commercial and building applications.

MJK

MJK Automation udvikler, fremstiller og leverer vandinstrumentering til kontrol af drikkevand, spildevand og behandling af industrivand.

OI Analytical

Tilbyder analyseinstrumenter, der registrerer, måler, analyserer og overvåger kemikalier i væsker, tørstoffer og gasser samt produkter, der bruges til at opløse, udtrække og udskille komponenter.

Pure Technologies

Pure Technologies er førende i verden inden for udvikling og anvendelse af innovative teknologier til inspektion, overvågning og håndtering af kritisk infrastruktur.

PureHM

Løsninger til regulerede inspektioner af rørledninger, som transporterer energiprodukter, giver brugbare data til at identificere problemområder, reducere unødvendige reparationer af rørledninger

Royce Technologies

En global producent af overvågnings- og kontrolinstrumentering samt sensorer specifikt designet til kommunale og industrielle anvendelser inden for spildevandsrensning.

Rule

Rule-pumper kan fås hos detailforhandlere inden for marinebranchen og andre steder. Se efter Rule-navnet, når du har brug for det allerbedste inden for produktydelse og holdbarhed. 

Sanitaire

Xylems Sanitaire-brand leverer komplette biologiske løsninger til spildevandsrensning for offentlige værker og til industrielle applikationer. 

Sensus

Sensus hjælper offentlige serviceudbydere med at nå længere ud ved at reagere på nye forretningsbehov med innovation i sensor- og kommunikationsteknologier, dataanalyse og services. ​

 

SIA

Producenten af titratorer, viskositetsmålesystemer, omfattende serie af kapillarviskosimetre af glas, SCHOTT® Instruments højtydende laboratorie- og proceselektroder.

Smith-Blair

Smith-Blair er en førende global producent af fittings, der samler, reparerer, begrænser, gevindskærer og lukker rør til vand-, spildevands-, gas-, oliefelts- og industrimarkederne. 

SonTek

SonTek fremstiller robust, driftssikker akustisk dopplerinstrumentering til måling af vandhastighed, flow, udledning, strømme og bølger. 

Standard Xchange

Standard designer og fremstiller varmevekslerprodukter til det kemiske marked, papirmasse- og papirmarkedet, biobrændstoffer, sukkerbearbejdning, råolie, elektricitetsfremstilling...

Tideland

Tidelands tilbud omfatter navigations- og analyseprodukter og services, der bruges af havne, søfartsmyndigheder, offshoreolie-, gas- samt vindkraftanlæg.

Visenti

Fokuseret på at støtte operatører af rørnetværk med at overvåge deres infrastruktur og optimere deres aktiviteter med patentbeskyttet hardware, trådløs datatransmission og softwareservices.​

Wachs Water Services

Wachs Water hjælper vandselskaber med at optimere kontrollen over deres aldrende infrastrukturer til vanddistribution, hvilket reducerer konsekvenserne af fejl og forbedrer vandkvaliteten. 

 

Wedeco

Xylems Wedeco-brand fremstiller driftssikre, kemikaliefrie og miljøvenlige teknologier til vand- og spildevandsrensning.

WTW

Tilbyder robuste analyseprodukter til måling af pH-værdi, opløst ilt, ledningsevne, totalt opløste tørstoffer og specifikke ioner.

YSI

Fremstiller sensorer, instrumenter, software og dataindsamlingsplatforme til overvågning og test af vandkvalitet for miljø og kyst.