VVS

Forbedring af kvaliteten af dagligdagen

Områder, hvor der er flest private hjem, i modsætning til industri- og kommercielle områder, er defineret som beboelsesområder. De kan være alt fra mobile hjem til områder med en- eller flerfamiliehuse. Uafhængigt af beboelsesområdets type skal spildevandet opsamles og transporteres på en eller anden måde. Der er forskellige løsninger afhængigt af, om det er by- eller landområder, ferieboliger eller permanente boliger og andre faktorer. Det kan være enkelte private rensningsanlæg eller forskellige typer opsamlingssystemer, som transporterer spildevandet til et større rensningsanlæg.

Uanset systemet er beboerne afhængige af pålidelige produkter og et veldesignet pumpesystem, som sikrer, at spildevandet fjernes på sikker vis uden at påvirke levevilkårene eller miljøet med minimale omkostninger for ejeren.