Føde- og drikkevarer – integrerede løsninger til vand- og spildevandshåndtering

Pålidelig og bæredygtig vandhåndtering til alle behov i dit føde- og drikkevareproduktionsanlæg

Vand er en kritisk komponent i alle føde- og drikkevareanlæg, ikke bare for at få produkter med den sikreste kvalitet, men også i forbindelse med sekundære processer som køling, vask af udstyr og miljøvenlig vask og til brug i CIP-systemer (Clean-in-Place). Der er af afgørende betydning at optimere vand- og energiforbruget og sikre den højest mulige ensartede kvalitet gennem hele produktionscyklussen fra indtag til udledning, både for at reducere omkostninger og for at opnå en sikker og bæredygtig drift.

Vores teknologier dækker hele vandkredsløbet i processer inden for føde- og drikkevareindustrien ved en lang række anvendelser, herunder alt fra vandindtag, proces, rengøring og desinfektion til spildevandsbehandling og genbrug. Xylems løsninger er designet til at give optimal kvalitet og sænke dine samlede ejerskabsudgifter, og vi garanterer, at dette gøres med det bedste investeringsafkast, så virksomheden kan leve op til nøgle-KPI’er i alle afdelinger.

Udfordring

Kvalitet. Bæredygtighed. Pålidelighed, rentabilitet. Dette er de væsentligste udfordringer, som føde- og drikkevareproducenter står over for i dag.

Vores ekspertise

Hos Xylem er vi eksperter i vand og spildevand. Vi ser på hele vandkredsløbet i dit føde- og drikkevareanlæg, så du kan fokusere på det, du er bedst til – at lave produkter i verdensklasse – og overlade håndteringen af vand og spildevand til os. Vi har dokumenterede resultater på tværs af en bred vifte af områder inden for føde- og drikkevarer og for applikationer til dit anlæg: Rent vand, hygiejnisk forarbejdning og spildevandsbehandling.

Mejeriprodukter

Dairy&Cheese_Xylem315x200.jpgUdfordringen
I mælke- og osteproduktion medfører den påkrævede kvalitet af procesvand og de ledsagende Clean-In-Place-processer (CIP), at der opstår en stærk spildevandsopløsning med varierende pH-værdi, som gør pumpning og behandling af spildevand besværlig.

Vores ekspertise
Vores pålidelige og energieffektive mixere, beluftningssystemer og spildevandspumper er langtidsholdbare og kan reducere dit vandforbrug og dine energiomkostninger markant, samtidig med at de maksimerer rengøringsresultaterne, så der sikres en minimal nedetid for anlægget, samtidig med at der leves op til alle de påkrævede tekniske specifikationer.

Fremhævede produkter: Roterende knastpumper, spildevandspumper i rustfrit stål, energieffektiv spildevandsbeluftning, energieffektiv spildevandsbeluftning


Bryggerier og destillerier

BreweriesDistilleries_Xylem_315x200.jpgUdfordringen
Bryggerier forbruger store mængder vand, som skal være af en bestemt kvalitet for at kunne bruges i brygge- og fyldeprocesserne. Herudover har de fleste moderne bryggerier høje bæredygtighedsmål for både vand- og energiforbrug, herunder genanvendelse i CIP-systemer. Miljømål bliver stadigt vigtigere for proceskvalitet og virksomheders vækst.

Vores ekspertise
Vores kemikaliefri rengørings- og desinfektionsteknologier kan hjælpe dig med at få den vandkvalitet, du behøver, idet de bidrager til genanvendelse af vand i CIP-systemer og spildevand via integration med dit nuværende system og analyse af realtidsmodeller, så der opnås maksimal effektivitet og kortlægning af muligheder.


Fremhævede produkter: Flertrinspumper i rustfrit stål, Loberotorpumper, UV- og ozondesinfektion, Optimering af behandlingsanlæg, Analyseteknik og instrumentering


Forarbejdning af frugt og grønt

FruitVegetable_Xylem_315x200.jpgUdfordringen
Pumper, der anvendes til at rengøre produkter inden for dette område, er udsat for slid fra sand, jord og urenheder, som er en uundgåelig del af afgrøderne. Grundet den høje sæsonbetonede arbejdsbelastning kan en defekt pumpe forårsage store tab i form af nedetid. Behovet for procesvand af høj kvalitet i den afsluttende skylning af produkterne er afgørende, og UV- eller ozonteknologier udgør en stadig mere effektiv mulighed for at sikre, at produkterne har en tilfredsstillende slutkvalitet.

Vores ekspertise
Det er dokumenteret, at vores patenterede Xylem-kompressorhjul i hårdt jern er de stærkeste. UV- og ozonteknologier sikrer på effektiv vis, at produkterne får en pålidelig slutkvalitet.


Fremhævede produkter: Flygt slidresistente pumper med pumpehjul i hårdt jern, UV- og ozondesinfektion, Boostersæt


Forarbejdning af kød, fjerkræ og fisk

MeatPoultryFish_Xylem_315x200.jpgUdfordringen
Xylem er klar over, at det er svært at overholde lovgivningen for spildevand fra kød- og fjerkræproduktion. Det kræver både den rigtige pumpeteknik og behandlingsudstyr for at sikre en hurtig og effektiv opsugning af vand fra slagte- og forarbejdningshallerne til de eksterne spildevandsanlæg.

Vores ekspertise
Vores robuste udstyr til spildevandspumpning sikrer, at behandlingsanlægget ikke påvirkes af unødvendig nedetid. Vores rengørings- og desinfektionsteknologier sikrer, at det vand, du afgiver, er uskadeligt og overholder de lovmæssige bestemmelser, idet alle tænkelige mikroorganismer fjernes fra spildevandet.

Fremhævede produkter: Flygt Concertor Smart spildevandspumper, UV- og ozondesinfektion, Analyseteknik og instrumentering


Sodavand, juice og andre drikkevarer

SoftDrinks_Juice_Xylem_315x200.jpgUdfordringen
Uanset om du er en stor, multinational virksomhed med krævende miljømål for vand og energi eller en mindre producent, hvor besparelser er vigtige for virksomhedens bæredygtighed, er der en betydelig mulighed for både at reducere og genanvende det forbrugte vand og for at forbedre brugen af energi i vandhåndteringssystemet – noget, der ofte overses.

Vores ekspertise
Vores UV- og ozondesinfektion kan bruges til at behandling af indgående vand, til at erstatte kemikalier i CIP-processen til genanvendelse af agenter og være med til at reducere energi- og vandforbruget til rengøring og desinfektion under forarbejdning, fremstilling og aftapning. Vores UV- og ozondesinfektion er i stand til at håndtere og minimere spildevandsbehandling og forbedre KPI’erne for håndtering.

Featured products: Flertrinspumper i rustfrit stål, UV- og ozondesinfektion, Energieffektiv spildevandsbeluftning


Anden fødevarebehandling og øvrige fødevareproducenter

FoodProcessing_Xylem_315x200.jpgUdfordringen
Produktionsfaciliteter til fødevarer, såsom fermenterede produkter, saucer, konfekture, marmelade, salatdressinger etc., oplever nye dynamikker, i takt med at produktionen bevæger sig mod længere driftsperioder for at sikre en højere anlægseffektivitet og øget fortjeneste, samtidig med at strenge tekniske krav overholdes. Dette skaber et tiltagende behov for en grundigere rengøring af produktionslinjer og -miljøer, således at vand- og energiforbruget kan mindskes i overensstemmelse med strenge KPI’er. Endvidere er spildevandshåndteringen også væsentlig for at sikre, at lokale retningslinjer konsekvent overholdes.

Vores ekspertise
Vores digitale teknologier kan optimere dit proces- og rengøringsvand samt administrere dit spildevandsanlæg. Vores intelligente udstyr kan tilpasses til varierende behov i behandlingsanlægget og registrere, administrere og optimere dine miljømål.

Fremhævede produkter: Roterende knastpumper, Spildevandspumper i rustfrit stål, Analyseteknik og instrumentering, Flygt Concertor Smart spildevandspumper


Olier og andre pumpbare bestanddele

OilsPump_Xylem_315x200.jpgUdfordringen
Fremstilling af fødevarer som olier, fedt, cremer, gør og tilpasning af andre råvarer kræver specialiserede pumper, som kan klare jævnlige CIP’er og endda sjælden rengøring, alt afhængigt af produktet og dets densitet. Driftsstop forårsaget af produktophobninger eller utilstrækkelig rengøring skal undgås for at muliggøre en kontinuerlig produktion, samtidig med at man reducerer forbruget af vand, energi og spildevand i overensstemmelse med de konstant stigende miljømålsætninger.

Vores ekspertise
Optimering af dit pumpesystem, CIP’er og spildevands- og behandlingsanlæg med vores intelligente digitale teknologier, som kan tilpasses til varierende systemkrav og optimere miljømålene.

Featured products: Loberotorpumper, Energieffektiv spildevandsbeluftning, Flygt Concertor Smart spildevandspumper


Fødevareproduktion og drikkevaredispensering

food-service-operations-and-beverage-dispensing-528x330.jpgUdfordringen
I restaurationsbranchen – f.eks. i barer, cafeer eller restauranter – er hygiejne, kvalitet, pålidelighed og undgåelse af uforudset nedetid afgørende for vellykket drift og størst mulig rentabilitet.

Vores ekspertise
Xylems løsninger til pumpning og analyseteknik til dispensering af kolde og varme drikkevarer, isfremstilling, køling, vask af udstyr og fødevaretilberedning sikrer til hver en tid sikkerhed og pålidelighed i driften af din restauration.

Fremhævede produkter: Membranpumper, Boostersæt, Analyseteknik og instrumentering, Recirkulationspumper

Føde- og drikkevareservices
Føde- og drikkevarer Føde- og drikkevareservices
Råmaterialeanalyse
Føde- og drikkevarer Råmaterialeanalyse