It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Føde- og drikkevarer

Vand- og energieffektivitet - drivkraften bag fødevare- og drikkevareindustrien

Med en stadig større global befolkning er det en verdensomspændende udfordring at brødføde verden bæredygtigt. Vand er det centrale punkt for denne bekymring, eftersom fødevareproduktion er den største enkeltstående forbruger af vand. Det er en central målsætning for føde- og drikkevareindustrien at reducere fødevareproduktions vandfodaftryk.

Hvis det skal gøres effektivt, er føde- og drikkevareforarbejdningsindustrien nødt til at håndtere alle aspekter af vandforbrug. Ledere skal få hver enkelt dråbe til at tælle – fra transport af kildevand fra brønde eller overfladevand, til behandling af vand, der bruges i produktionen af fødevareprodukter, til intern genbrug inden for forarbejdningsfaciliteter, til spildevandsbehandling og -udledning.

Med innovative produkter og servicekompetencer leverer vi løsninger, som er energieffektive, driftssikre og efterlever de gældende forskrifter, standarder og love.

Råmaterialeanalyse
Føde- og drikkevarer Råmaterialeanalyse
Føde- og drikkevareservices
Føde- og drikkevarer Føde- og drikkevareservices