Systemy pomp do ścieków

Transportowanie ścieków do oczyszczalni ścieków

Po tym, jak woda posłużyła w wielu aplikacjach, musi zostać zebrana i przetransportowana do oczyszczalni ścieków, aby była oczyszczona i zwrócona do środowiska. Przepływy ścieków rosną wraz z systemem zbierania w kierunku oczyszczalni. Gdy przepływ grawitacyjny nie jest ekonomicznie lub technicznie możliwy, stosowane są pompownie, a pompy są sterowane w celu uzyskania stabilnego, bezpiecznego przepływu do oczyszczalni ścieków.

Im bliżej oczyszczalni, tym większe stają się pompownie, aby poradzić sobie ze zwiększonymi przepływami. W pompowni ścieków, oczyszczalni ścieków lub w stacji głównej kończy się miejska sieć kanalizacyjna. Surowe ścieki są następnie pompowane na sita oczyszczalni ścieków i do procesu oczyszczania.

Połączone pompownie są przeznaczone do obsługi codziennego przepływu ścieków, a także wody deszczowej i innych spływów powierzchniowych i są bardziej popularne w wielu sieciach kanalizacyjnych. Projektując połączoną stację, należy rozważyć normalne wahania w sieci kanalizacyjnej, a także maksymalny dopływ wynikający ze zdarzeń atmosferycznych. Obie te wielkości napływu mogą znacząco różnić się od siebie, a maksymalny dopływ może być znacznie większy niż normalny przepływ.

Ścieki zawierające duże ilości organicznych ciał stałych, szmat i innych odpadów, które utrudniają pracę pomp, mogą sprawiać trudności, jeśli chodzi o ich przenoszenie i radzenie sobie z nimi. Od stosowanych pomp wymagana jest duża niezawodność, ponieważ wszelkie przecieki lub przypadki przepełnienia instalacji będą szkodliwe dla środowiska, a także spowodują nałożenie kar pieniężnych. Marka Flygt służy tu pomocą, oferując najnowocześniejsze przepompownie, a także sprawdzone pompy wykonane w technologii zapobiegającej zapychaniu się, które są w stanie przenosić trudne media i spełnić wszystkie specyficzne wymagania. 

Produkty Usługi Marki Zasoby
Produkty
Pompy
Pompy

Informacje, wskazówki dotyczące zastosowań i dane techniczne wszystkich naszych typów pomp

Systemy do sterowania i monitorowania pomp
Systemy do sterowania i monitorowania pomp

Produkty monitorująco-sterujące pomagają zachować pełną kontrolę przez całą dobę.

Usługi
Przy niewielkich zasobach i cięciu kosztów na całym świecie, firmy poszukują inteligentnych rozwiązań pozwalających na uniknięcie kosztownych napraw i awaryjnych wezwań. Możesz zmaksymalizować czas sprawności urządzeń jednocześnie kontrolując...
Każde urządzenie na określonym etapie eksploatacji wymaga przeprowadzenia czynności serwisowych i napraw. Czy masz do czynienia z nieoczekiwaną awarią, czy koniecznością wymiany zużytych części zgodnie z harmonogramem serwisowym, firma Xylem zapewni...
Aby zaspokoić rosnący popyt i utrzymać rentowność, ważne jest, aby zarządzać zasobami wodno-ściekowymi ekonomicznie. Wiek i stan sprzętu ma znaczący wpływ na wydajność i niezawodność zakładu. Kontrola TotalCare i usługi audytorskie pomagają zapewnić...
Utrata wydajności w oczyszczalni ścieków lub zakładzie uzdatniania wody jest nie do pomyślenia. Właśnie dlatego tak ważny jest czas reakcji, gdy potrzebny jest serwis oraz szybkie rozwiązanie problemu. Szybki dostęp do wiedzy inżynieryjnej, urządzeń...
Zakup dodatkowego wyposażenia dla krótkoterminowych projektów może nadwyrężyć Twój budżet, przez zamrożenie kapitału. Po dodaniu do wydatków związanych z konserwacją, częściami i usługami, przechowywaniem i administracją może się okazać, że budżet...
Jeżeli wyposażenie Xylem jest używane w bezpieczny i umiejętny sposób, inwestycja zwróci się dużo szybciej. Wybrałeś wyposażenie Xylem ze względu na trwałość, niezawodność i skuteczność działania. Dlatego upewnij się, że wykorzystasz je w pełni,...
Marki
Flygt
Flygt

Szeroka gama produktów i rozwiązań do transportu i uzdatniania wody i ścieków.

Godwin
Godwin

Szeroka linia w pełni automatycznych samozasysających pomp stosowanych w odwadnianiu.

Zasoby

Zasoby

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.