Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Rozwiązania dla przepełnienia ścieków

 TRANSPORTOWANIE ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Po tym, jak woda posłużyła w wielu aplikacjach, musi zostać zebrana i przetransportowana do oczyszczalni ścieków, aby była oczyszczona i zwrócona do środowiska. Przepływy ścieków rosną wraz z systemem zbierania w kierunku oczyszczalni. Gdy przepływ grawitacyjny nie jest ekonomicznie lub technicznie możliwy, stosowane są pompownie, a pompy są sterowane w celu uzyskania stabilnego, bezpiecznego przepływu do oczyszczalni ścieków.

Im bliżej oczyszczalni, tym większe stają się pompownie, aby poradzić sobie ze zwiększonymi przepływami. W stacji pompującej ścieki, w oczyszczalni ścieków lub w stacji głównej kończy się miejska sieć kanalizacyjna. Surowe ścieki są następnie pompowane na sita oczyszczalni ścieków i do procesu oczyszczania.

Połączone pompownie są przeznaczone do obsługi codziennego przepływu ścieków, a także wody deszczowej i innych spływów powierzchniowych i są bardziej popularne w wielu sieciach kanalizacyjnych. Projektując połączoną stację, należy rozważyć normalne wahania w sieci kanalizacyjnej, a także maksymalny dopływ wynikający ze zdarzeń atmosferycznych. Obie te wielkości napływu mogą znacząco różnić się od siebie, a maksymalny dopływ może być znacznie większy niż normalny przepływ.

Ścieki zawierające duże ilości organicznych ciał stałych, szmat i innych odpadów, które utrudniają pracę pomp, mogą sprawiać trudności, jeśli chodzi o ich przenoszenie i radzenie sobie z nimi. Od stosowanych pomp wymagana jest duża niezawodność, ponieważ wszelkie przecieki lub przypadki przepełnienia instalacji będą szkodliwe dla środowiska, a także spowodują nałożenie kar pieniężnych. Marka Flygt służy tu pomocą, oferując najnowocześniejsze przepompownie, a także sprawdzone pompy wykonane w technologii zapobiegającej zapychaniu się, które są w stanie przenosić trudne media i spełnić wszystkie specyficzne wymagania. 

Produkty
Produkty
Pompy
Pompy

Informacje, wskazówki dotyczące zastosowań i dane techniczne wszystkich naszych typów pomp

Systemy do sterowania i monitorowania pomp
Systemy do sterowania i monitorowania pomp

Produkty monitorująco-sterujące pomagają zachować pełną kontrolę przez całą dobę.