Rozwiązania dla przepełnienia ścieków

 TRANSPORTOWANIE ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Po tym, jak woda posłużyła w wielu aplikacjach, musi zostać zebrana i przetransportowana do oczyszczalni ścieków, aby była oczyszczona i zwrócona do środowiska. Przepływy ścieków rosną wraz z systemem zbierania w kierunku oczyszczalni. Gdy przepływ grawitacyjny nie jest ekonomicznie lub technicznie możliwy, stosowane są pompownie, a pompy są sterowane w celu uzyskania stabilnego, bezpiecznego przepływu do oczyszczalni ścieków.

Im bliżej oczyszczalni, tym większe stają się pompownie, aby poradzić sobie ze zwiększonymi przepływami. W stacji pompującej ścieki, w oczyszczalni ścieków lub w stacji głównej kończy się miejska sieć kanalizacyjna. Surowe ścieki są następnie pompowane na sita oczyszczalni ścieków i do procesu oczyszczania.

Połączone pompownie są przeznaczone do obsługi codziennego przepływu ścieków, a także wody deszczowej i innych spływów powierzchniowych i są bardziej popularne w wielu sieciach kanalizacyjnych. Projektując połączoną stację, należy rozważyć normalne wahania w sieci kanalizacyjnej, a także maksymalny dopływ wynikający ze zdarzeń atmosferycznych. Obie te wielkości napływu mogą znacząco różnić się od siebie, a maksymalny dopływ może być znacznie większy niż normalny przepływ.

Ścieki zawierające duże ilości organicznych ciał stałych, szmat i innych odpadów, które utrudniają pracę pomp, mogą sprawiać trudności, jeśli chodzi o ich przenoszenie i radzenie sobie z nimi. Od stosowanych pomp wymagana jest duża niezawodność, ponieważ wszelkie przecieki lub przypadki przepełnienia instalacji będą szkodliwe dla środowiska, a także spowodują nałożenie kar pieniężnych. Marka Flygt służy tu pomocą, oferując najnowocześniejsze przepompownie, a także sprawdzone pompy wykonane w technologii zapobiegającej zapychaniu się, które są w stanie przenosić trudne media i spełnić wszystkie specyficzne wymagania. 

Produkty
Produkty
Pompy
Pompy

Informacje, wskazówki dotyczące zastosowań i dane techniczne wszystkich naszych typów pomp

Systemy do sterowania i monitorowania pomp
Systemy do sterowania i monitorowania pomp

Produkty monitorująco-sterujące pomagają zachować pełną kontrolę przez całą dobę.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.