Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Monitorowanie środowiska

Monitorowanie środowiska

Analizy tworzone przez firmę Xylem pozwalają przeprowadzać oceny oddziaływania nowych kopalni na środowisko w odniesieniu do wody. Po ich wykonaniu możliwe jest następnie monitorowanie środowiska w ramach całego procesu produkcyjnego, w tym śledzenie wydajności i szybkie rozwiązywanie problemów. Przekłada się to na maksymalnie ograniczenie kosztów oraz zmniejszenie ryzyka. Na podstawie tych analiz można także określić, czy jakość wody jest odpowiednia, jeśli chodzi o realizację danego procesu.