Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Analiza surowców

Od wody pitnej do ścieków i od próbek ziemi do trawienia roślin, firma Xylem ma szeroką gamę produktów i rozwiązań do pomiaru stężenia nieorganicznych składników odżywczych (np. azotany, azotyny, fosforany, amoniak, cyjanek itp.)

Analiza chemiczna
Analiza surowców Analiza chemiczna