Biogaz

Wysoki potencjał energetyczny dzięki biogazowi

Utylizacja substratów oferuje wysoki potencjał energetyczny, niezależnie od tego, czy jest to obornik, odpady rolnicze, kiszonka, odpady z przetwórstwa spożywczego, czy nawet resztki jedzenia z restauracji lub prywatnych gospodarstw domowych. Produkcja biogazu przekształca te strumienie odpadów w energię przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. W tym procesie energia, która nie jest wykorzystywana we własnej działalności przedsiębiorstwa, może być z zyskiem sprzedawana do sieci publicznej. Fermentacja anaerobowa jest naturalnym procesem opartym na prostej koncepcji. Jednak efektywna produkcja biogazu wymaga, aby w większości trudne substraty mogły być skutecznie pompowane i mieszane.  Efektywna produkcja biogazu wymaga skutecznego rozwiązania w zakresie mieszania i pompowania, które nie tylko zapewnia zmaksymalizowaną i stałą w czasie produkcje, ale również utrzymuje najniższe koszty eksploatacji.

Wytwarzanie energii z odpadów - Xylem zapewnia ciągłość produkcji oraz zoptymalizowaną wydajność

  • Homongeniczność komory fermentacyjnej zapewniona jest poprzez  utrzymaniu substratow w ruchu
  • Odpowienie mieszanie biomasy zapobiega powstawaniu warstwy osadu oraz warstwy kożucha
  • Substarty są często włokniste o różnych gęstościach
  • Zadaniem pomp jest zapewnienie stałego zasilania komory fermentacyjnej

Osiągnij optymalny współczynnik siły ciągu do mocy

Efektywny proces mieszania to coś więcej niż tylko zużycie energii (konie mechaniczne lub kW) dla danej objętości.
W efektywnym mieszaniu chodzi o generowaną siłę ciągu na zużytą jednostkę mocy (N/kW). Xylem posiada portfolio mieszadeł o wyjątkowych współczynnikach mocy do siły ciągu dla każdej konfiguracji zbiornika i każdej mieszanki substratów. Aby zapewnić optymalny przepływ masowy, umiejscowienie mieszadła powinno być dostosowane do konfiguracji zbiornika i charakterystyki substratu. W pełni zatapialne mieszadła z możliwoscią regulacji pionowej i kątowej pozwalają na najbardziej elastyczne konfiguracje i najwyższą efektywność energetyczną.

Zbiornik dozujący - Przygotowanie biomasy do procesu fermentacji

Biogasanlage_2013_315x200.png • Ujednorodnienie biomasy poprzez połączenie rożnych substratów
• Ujednorodnienie biomasy , równomierne rozprowadzenie części stałych

 

 

 

Rekomendowane produkty: Mieszadła kompaktowe Flygt 

Komora fermentacyjna

BRS_Biogas Support System_GK_Final-03-L315x200.png • Zapewnienie jednorodnego substratu jako pokarmu dla bakterii produkujących biogaz.
•  Zapobieganie tworzeniu kożucha oraz sedymentacji
•  Utrzymanie stabilnych i optymalnych warunków temperaturowych w całej objętości komory fermentacyjnej
•  Wymieszanie całej zawartości zbiornika
•  Uwalnianie z każdej głębokości zbiornika i wypychanie na powierzchnie pęcherzyków biogazu
•  Zapobieganie sedymentacji

Rekomendowane produkty: Mieszadła kompaktowe Flygt, Mieszadło do biogazu Flygt 4460, BIS-1 System wsparcia biogazowni

Zbiornik magazynowy

biogas_315x200.png • Zapewnienie jednorodnego płynu pofermentacyjnego do późniejszego zastosowania.
• Ujednorodnienie płynu przed procesem wypompowania

Każdy zbiornik i każdy proces wymaga doskonale dopasowanego systemu mieszania, aby utrzymać substraty w ruchu i zmaksymalizować produkcję energii.

 

Rekomendowane produkty: Mieszadła kompaktowe Flygt

Nasza oferta dopasowana jest do Państwa wymagań

CFD Results Chart_315x200.pngWymagania dotyczące mieszadeł zależą od stosowanych przez Państwa substratów, geometrii zbiorników i przepustowości. Aby zapewnić jednolite mieszanie w całej komorze fermentacyjnej, konieczne jest dobre zrozumienie charakterystki substratów używanych w komorach fermentacyjnych jako pokarm dla bakterii.


 

Rekomendowane produkty: Mieszadło do biogazu Flygt 4460, Mieszadła kompaktowe Flygt, BIS-1 Prowadnica do mieszadel, SI Analytics TitroLine® 5000 Autotitrator, Pompy Flygt w technologii N, Pompy rozdrabniające Flygt, Pompy Flygt Vortex

Ciepłomierze

PolluTherm_F_freigestellt.jpgGłównym produktem koncowym biogazowni jest energia elektryczna, a głównym wyzwaniem dla jej wytwarzania jest zrównoważone wykorzystanie ciepła powstałego podczas spalania biogazu.  Wykorzystanie ciepła z jednostek kogeneracyjnych (CHP) jest kluczowym czynnikiem dla ekonomicznej i środowiskowej wydajności biogazowni. Ciepłomierze dokładnie mierzą energię cieplną lub chłodniczą, która wykorzystana jest w sieci cieplowniczej.

Rekomendowane produkty: PolluWatt™ Duo II z mechanicznym czujnikiem przepływu 90 °C/PN16, PolluTherm® F integrator, PolluTherm® z PolluFlow z ultradźwiękowym czujnikiem przepływu 130°C/PN25, Sensus PolluFlow® Flow Sensor