Budowa komercyjnych statków

Stocznie to miejsca, gdzie są budowane, konserwowane i naprawiane statki (transportowe, pasażerskie, jachty itp.). W dużych elektrowniach znajdują się suche doki, magazyny, specjalne dźwigi i malarnie, które umożliwiają produkcję statków. Pompy firmy Xylem są używane do odwadniania i osuszania stoczni, a także opróżniania doków.

 

Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków