Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Woda balastowa

Oczyszczanie wody balastowej – stabilizowanie ekosystemów oceanicznych

Od ponad wieku statki używają wody jako balastu, aby zapewnić stabilność, co sprawia że woda balstowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa i wydajności statku. Jednakże woda balastowa transportuje dużą liczbę wodnych gatunków, w tym mikroby, bakterie, małe bezkręgowce i algi, a także cysty, larwy i jaja większych gatunków. Gdy te organizmy są uwalniane z wodą balastową do nowego środowiska, uważa się je za wodne gatunki inwazyjne (AIS). Wprowadzenie gatunków inwazyjnych może zniszczyć lokalny ekosystem morski, powodując straty w bioróżnorodności, a nawet wymarcie rodzimych gatunków.

AIS są nie tylko niebezpieczne dla ekosystemu. Patogeny przenoszone w wodzie balastowej są uważane za powodowanie ognisk cholery, kosztujące życie tysięcy ludzi. Pojawia się również rozkwit toksycznych alg, które łączy się z wprowadzeniem nierodzimych gatunków alg przez opróżnianie wody balastowej. AIS przenoszone w wodzie balastowej wiąże się z załamaniem rybołówstwa, dewastacją obszarów bogatych w skorupiaki i toksycznymi warunkami na plażach. AIS kosztują światową gospodarkę miliardy dolarów każdego roku. Rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych plasuje się jako jedno z największych zagrożeń dla światowych oceanów.

 

Marki
Marki
Wedeco
Wedeco

Niezawodne i przyjazne dla środowiska technologie oczyszczania wody i ścieków.

Flygt
Flygt

Szeroka gama produktów i rozwiązań do transportu i uzdatniania wody i ścieków.