Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Systemy gromadzenia biogazu i zarządzanie obornikiem

Sprawienie, że produkcja alternatywnej energii będzie bardziej oszczędna komercyjnie

Działalność hodowlana ma długoterminowe wyzwania związane z zarządzaniem obornikiem i wodą procesową. Przemysł rolniczy przez wiele lat skupiał się na kontrolowaniu brzydkiego zapachu i ochronie jakości środowiska, ale świadomość wpływu agrobiznesu na gazy cieplarniane i zmianę klimatu spowodowała nowe działania w ograniczeniu emisji metanu. Agencja ochrony środowiska (EPA) szacuje, że tylko w USA obornik zwierzęcy emituje około 2 milionów ton metanu, co odpowiada za około 8 procent rocznej antropogenicznej emisji metanu w USA. Aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych, wiele krajowych, regionalnych, stanowych i lokalnych rządów w USA, Ameryce Południowej, Chinach i Europie opracowało przepisy i programy promujące rozwój biogazowni.

Systemy fermentacji beztlenowej i odzyskiwania biogazu oferują wiele korzyści poza kontrolą brzydkiego zapachu, odzyskiwaniem metanu i produkcją odnawialnej energii. Ustabilizowane odcieki zwiększyły wartość jako nawóz względem surowego obornika z powodu zwiększonej dostępności minerałów, w szczególności azotu. Części stałe wytwarzane mają wartość jako dodatki do gleby, ziemia doniczkowa lub kompost.
Systemy odzyskiwania biogazu składają się z fermentatora beztlenowego i systemu gromadzenia biogazu. Może także obejmować system spalania biogazu na miejscu, aby produkować ciepło, prąd lub ciepłą wodę. Zawartość metanu w biogazie może wahać się od 50 do 80 procent, sprawiając, że biogaz jest to czyste paliwo. Dla większości hodowców żywego inwentarza wykorzystanie biogazu na miejscu zmienia zużycie innej energii, zmniejszając koszty operacyjne. Inni wielcy producenci sprzedają energię poprzez podłączenie do sieci gazu ziemnego lub przez produkcję prądu i podłączenie do sieci energetycznej.

Pompy i mieszadła firmy Xylem obniżają koszty i zwiększają niezawodność.

Mieszanie fermentatora utrzymuje jednorodność płynu, równomiernie rozprowadzając bakterie, utrzymuje jednolitą temperaturę i zapobiega tworzeniu się warstw termicznych i o różnej gęstości, aby zmaksymalizować produkcję biogazu. Warunki wewnątrz fermentatora beztlenowego lub kadzi są nieprzyjazne. Zatapialne mieszadła Flygt są odporne, stworzone do wytrzymania niekorzystnych warunków i  zapewniają lata niezawodnej pracy przy najniższych możliwych kosztach cyklu życia.

Mieszadła niskich prędkości Flygt firmy Xylem idealnie nadają się do fermentatorów, łącząc duże średnice z małymi prędkościami, aby generować maksymalny nacisk przy minimalnym zużyciu energii. Dzięki wielu dostępnym modelom, inżynierowi ds. hydrauliki firmy Xylem mogą dostosować system do właściwości materiału (odsetka części stałych) i rozmiaru oraz kształtu zbiornika, aby zapewnić całkowite, skuteczne i oszczędne mieszanie.

Firma Xylem ma również systemy pompujące i mieszadła Flygt dostosowane do innych faz zarządzania obornikiem. Od przesyłu obornika ze stajni do jednostek magazynowania, mieszających końcowych zbiorników magazynujących lub wypompowywania do wozów asenizacyjnych, firma Xylem ma niezawodne pompy lub mieszadła, które spełniają wymagania systemu.
Ze stajni lub obory do fermentora, magazynu lub na pole, pompy i mieszadła Flygt firmy Xylem pomagają hodowcom żywego inwentarza bezpiecznie i oszczędnie zarządzać obornikiem. Ochrona środowiska, obniżanie kosztów operacyjnych, upraszczanie zarządzania obornikiem – tym odróżnia się firma Xylem.