Hydrostatyczne i ultradźwiękowe nadajniki poziomu Flygt LTU601