Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Weryfikacja elektroniczna

Prawo federalne wymaga od firmy Xylem weryfikacji tożsamości i pozwolenia na pracę wszystkich osób zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych.  Firma Xylem dostarcza administracji zabezpieczenia społecznego (Social Security Administration (SSA)), a jeśli to konieczne,Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security (DHS)) informacje z formularza I-9 każdego nowego pracownika, aby potwierdzić upoważnienie do pracy.  Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z poniższymi plakatami.

       

Plakat weryfikacji elektronicznej – j. angielski

Pobierz plik PDF z plakatem

Plakat weryfikacji elektronicznej – j. hiszpański

Pobierz plik PDF z plakatem

Plakat Prawo do pracy – j. angielski

Pobierz plik PDF z plakatem

Plakat Prawo do pracy – j. hiszpański

Pobierz plik PDF z plakatem

  

EOE/kobiety/mniejszości/weterani/niepełnosprawni