Weryfikacja elektroniczna

Prawo federalne wymaga od firmy Xylem weryfikacji tożsamości i pozwolenia na pracę wszystkich osób zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych.  Firma Xylem dostarcza administracji zabezpieczenia społecznego (Social Security Administration (SSA)), a jeśli to konieczne,Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security (DHS)) informacje z formularza I-9 każdego nowego pracownika, aby potwierdzić upoważnienie do pracy.  Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z poniższymi plakatami.

       

Plakat weryfikacji elektronicznej – j. angielski

Pobierz plik PDF z plakatem

Plakat weryfikacji elektronicznej – j. hiszpański

Pobierz plik PDF z plakatem

Plakat Prawo do pracy – j. angielski

Pobierz plik PDF z plakatem

Plakat Prawo do pracy – j. hiszpański

Pobierz plik PDF z plakatem

  

EOE/kobiety/mniejszości/weterani/niepełnosprawni

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.