Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Systemy chłodzące

Celem systemów chłodzących jest zapobieganie przegrzaniu się silnika. Na rynku istnieją różne systemy dla różnych rodzajów instalacji. Mediami chłodzącymi mogą być powietrze, woda, olej itp.

Ponieważ pompy Flygt są zatapialne nawet w suchych instalacjach, nie jest możliwe używanie wentylatorów, które nadmuchują powietrze przez wirnik. W tym przypadku wentylatory mają wady takie jak hałas, zasysanie kurzu do silnika i wytwarzanie ciepła, co może skutkować zwiększeniem kosztów schładzania powietrza.

Zalecane jest chłodzenie wodą lub mieszaniną glikolu i wody w przeciwieństwie do oleju. Woda i glikol zapewniają lepsze przewodnictwo cieplne i wymagają mniej mocy do cyrkulacji niż w przypadku oleju z powodu lepkości.

W pompach Flygt używamy różnych systemów, każdy zaprojektowany, aby zapewnić optymalne działanie i wydajność:

  • Chłodzenie bezpośrednie
  • Chłodzenie w obiegu zamkniętym
  • Chłodzenie zintegrowane
  • Chłodzenie zewnętrzne

Każdy z tych systemów ma własny zestaw obszarów aplikacji.

Chłodzenie bezpośrednie

Chłodzenie bezpośrednie oznacza, że pompa jest chłodzona przez otaczająca wodę lub powietrze. Jest to szczególnie skuteczny system dla pomp zamontowanych kolumnowo. System jest prosty, ponieważ nie ma konieczności montowania płaszcza chłodzącego ani systemu chłodzącego. Chłodzenie wodą wymaga tego, aby w czasie pracy pompa była zanurzona. W przypadku chłodzenia powietrzem, należy zredukować moc znamionową silnika i czas pracy.

Chłodzenie w obiegu zamkniętym – chłodzenie wewnętrzne

Chłodzenie w obiegu zamkniętym oznacza, że ciecz chłodząca jest pompowana do góry przez wąską przestrzeń między cienkim wewnętrznym płaszczem chłodzącym i obudową statora. Chłodziwo jest wtedy przesyłane w dół między wewnętrznym i zewnętrznym płaszczem chłodzącym do dna chłodzącego. Ostatecznie dno chłodziwa przekazuje ciepło z chłodziwa do pompowanego medium.

Jedną z mocnych stron chłodzenia w obiegu zamkniętym jest to, że nie jest ono czułe na nieczystości w pompowanym medium.

Chłodzenie zintegrowane

Zintegrowane chłodzenie to system samozasilający. Część pompowanej cieczy jest w pompowana z obudowy pompy do góry między płaszcz chłodzący i obudowę statora. Konieczny przepływ jest wytwarzany przez tylne łopatki na górze wirnika. Przepływ jest wtedy kierowany do środka i na zewnątrz płaszcza chłodzącego przez kierownicę. Wszelkie powietrze jest automatycznie usuwane z systemu przez rurę odprowadzania powietrza. Sedymentacji w systemie chłodzącym unika się dzięki utrzymywaniu przepływu wody do góry w krytycznych miejscach. Ograniczenia prędkości należy sprawdzać dla napędu o zmiennej częstotliwości (VFD).

Chłodzenie zewnętrzne

Gdy woda chłodząca jest dostarczana z zewnątrz z bezpośredniej linii lub przez cyrkulację systemu chłodzenia, taki system nazywa się chłodzeniem zewnętrznym. Jak w przypadku chłodzenia w obiegu zamkniętym, ten system nie jest czuły na nieczystości w pompowanym medium.

Sterowanie VFD nie zakłóci funkcji chłodzenia, ponieważ przepływ wody chłodzącej jest niezależny od prędkości operacyjnej.