Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Low Water Cut-Offs

McDonnell & Miller Low Water cut-offs are specially designed to protect hot water boilers from the hazards of a low water condition. In operation they will interrupt the electrical current to the firing device, if the water in the system drops below the boiler manufacturer’s minimum safe water level. Our low water cut-offs also provide an additional circuit for a low water alarm, should you desire to install one, for additional protection.

ESP-SYSTEMWIZE