Świat firmy Xylem

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW NASZYCH KLIENTÓW DOTYCZĄCYCH WODY

Firma Xylem koncentruje się na pomaganiu naszym klientom w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów związanych z wodą – uzdatniania wody, aby była możliwa do spożycia, transportu do miejsca, w którym jest potrzebna, używania jej w najbardziej efektywny sposób, a następnie testowania i czyszczenia po użyciu.

W świecie stale rosnących wyzwań firma Xylem dostarcza innowacyjne technologie wodne w całym cyklu wodnym. Jesteśmy największym na świecie dostawcą rozwiązań do uzdatniania wody i ścieków oraz wiodącym dostawcą inteligentnych pomp przemysłowych i związanych z nimi urządzeń.

Nasza siła technologiczna w całym cyklu wodnym nie ma konkurencji. Od gromadzenia i dystrybucji do ponownego użycia i powrotu do środowiska naturalnego, nasze wysoce wydajne technologie, pompy przemysłowe i rozwiązania dla zastosowań, nie tylko zużywają mniej energii i zmniejszają koszty użytkowania, ale również promują trwałość.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.