Regnvand og oversvømmelser

Måling af gennemstrømning, regn, niveau eller vandkvalitet kan opnås i realtid via en automatiseret løsning fra Xylem. Regnvand spiller en stor rolle i forurening af overfladevand. Da regnvand løber over overflader, kan det ophobe kemikalier, snavs og andre forurenende stoffer. Data fra regnvandsovervågning kan bruges til at udarbejde handlingsplaner for at reducere mængden af forurenet vand, der kan være skadeligt for dyre- og planteliv samt samfund. Projekter til overvågning af regnvand kan gennemføres af mange forskellige årsager, f.eks. kommunale kloaksystemer til håndtering af regnvand, samlede maksimale daglige belastninger, påvirkning af bygninger og en række scenarier til overvågning af områder for forurenende stoffer.

Orkanberedskab og reaktion
Regnvand og oversvømmelser Orkanberedskab og reaktion
Overvågning af regnvand
Regnvand og oversvømmelser Overvågning af regnvand