Kilde-/råvand

Data til beskyttelse af vandressourcer

Instrumenter til måling af vandkvalitet bruges til profilering og indsamling af basislinjedata for at få en bedre forståelse af kildevandets egenskaber. Overvågning af langsigtede tendenser og forandringer i vandkvalitet er det første skridt mod en dybere forståelse af dine kildevandsressourcer.

Derudover kan løsninger til kontinuerlig onlineovervågning give tidlig varsling for at gøre opmærksom på udskiftninger af filtermedier, dosering af koaguleringsmidler og procesjusteringer for indkommende alge- og turbiditetshændelser. Ved at bevæge sig mod databaserede beslutninger kan YSI-instrumentering forbedre effektiviteten og reducere driftsomkostningerne.

Ud over at overvåge hændelser er det blevet mere og mere vigtigt at etablere basislinjestandarder for vandkvalitet til beskyttelse af kildevand, da det påvirkes af urbanisering og landbrugsmæssige ændringer. Kontinuerlig onlineovervågning er afgørende for at forså kildevandet, og det kan føre til smart vandstyring og oplyst beslutningstagning.

Vi forstår udfordringerne ved at arbejde i naturlige miljøer. Vores langsigtede overvågningssystemer spiller en vigtig rolle i at forbedre vandkvalitet og anlægseffektivitet og samtidig sørge for tidlig varsling og hurtig reaktion på disse hændelser.

Minedrift
Kilde-/råvand Minedrift