It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Industrier og applikationer

Xylem tilbyder et sortiment af avancerede spildevands- og vandløsninger som hjælp til operatører rundt omkring på kloden med at opnå deres påkrævede afløbsvand og samtidig levere optimal ydelse, sikker drift og markante energibesparelser uanset industri eller anvendelse. I samarbejde med kunder lytter, lærer og tilpasser Xylem sig lokale miljøer og sikrer det bedst mulige design, der er tilpasset til at opfylde deres specifikke behov. Herunder findes nogle anbefalede industrier og anvendelsesomåderns.

Kommunalt spildevand

Ved at kontrollere de kræfter, som naturen bruger til at rense floder og vandløb – luft, mikrober, tyngdekraft, lys – har spildevandsindustrien revolutioneret hygiejne og bragt sundhed til deres samfund, floder, vandløb, søer og have. Via Xylems brede portefølje og ekspertise evalueres kundebehov, og den rigtige løsning leveres med lave levetidsomkostninger. Når vandet forlader anlægget, er det ikke længere spildevand, men en meget værdifuld ressource.

Kommunalt drikkevand

Vandselskaber skal udføre mere med mindre, og det er ikke nemt. De skal spare energi, få det meste ud af hver en dråbe vand, bruge personalet på den mest effektive måde for at holde omkostningerne nede og samtidig efterleve stadig strengere krav samt forbedre kvaliteten. Xylem nyudvikler konstant for at gøre processer og udstyr mere energieffektive, mere driftssikre, mere vandeffektive og nemmere at bruge.

Føde- og drikkevarer

Med en stadig større global befolkning er det en verdensomspændende udfordring at brødføde verden bæredygtigt. Vand er det centrale punkt for denne bekymring, eftersom fødevareproduktion er den største enkeltstående forbruger af vand. Det er en central målsætning for føde- og drikkevareindustrien at reducere fødevareproduktions vandfodaftryk. Xylem kan assistere ved optimering og håndtering af ethvert trin i et produktionsanlægs vandcyklus. Kunder anvender de komplette vandcyklusløsninger, som for eksempel energieffektive Flygt-pumper til at transportere vand gennem anlægget, sammen med industriførende Leopold-filtreringsteknologier, biologiske behandlingssystemer fra Sanitaire og Wedecos desinfektions- og oxidationssystemer.

 

Minedrift

Minedrift kræver meget af de anvendte vandbehandlingssystemer. Om det er vand- eller slamtransport, behandling til drikkevand og procesbrug, eller behandling af brugs- og processpildevand, så skal systemer være robuste, driftssikre og nemme at betjene. Som globalt førende inden for vand- og spildevandssystemer leverer Xylem et komplet udvalg af transport-, behandlings- og instrumenteringsudstyr samt services til at forenkle vandforvaltning. Muligheder for udlejning er tilgængelige for det meste udstyr og de fleste processer. Xylems ingeniører og Total Care-specialister kan yde ekspertsupport og eftermarkedsservices.

Lægemidler

Lige fra fødevand, over intern behandling til generering af vand i farmaceutisk kvalitet, til endelig udledning, så er vand af afgørende betydning for lægemiddelfremstilling. Behandlinger skal overholde standarderne for de relevante farmakopeer til vandets tiltænkte brug, hvor forskellige farmaceutiske kvaliteter kræver forskellige behandlinger fra rent vand (PW) til meget rent vand (HPW) til den højeste renhed af vand til injektion (WFI). Med Xylems behandlingsprocesser kan der opnås sikker, bæredygtig vandpraksis gennem hele produktionen og den endelige udledning.