It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Om Leopold

Leopold har længe være globalt førende inden for vand- og spildevandsbehandling og leverer både filtrerings- og klaringssystemer. Leopold både designer og leverer systemer til filtrering via tyngdekraft, klaring, denitrificering, slamindsamling og genvinding af udskylningsvand. Leopold-løsninger er ideelle til fjernelse af alger, forurenende stoffer og næringsstoffer, forbehandling til afsaltning, genbrug, SDI samt smags- og lugtreduktion. Siden sin grundlæggelse i 1924 har Leopold været banebrydende og erhvervet en række innovative teknologier rettet mod at forbedre vandkvaliteten og samtidig reducere omkostningerne. Med mere end 8.000 installationer stoler kunder over hele verden på Xylems ekspertise og teknologiske lederskab inden for vand- og spildevandsbehandling.

Siden 1924 har Leopold designet og fremstillet løsninger til hurtig filtrering af medier via tyngdekraft og klaring til behandling af vand og spildevand. Leopold forsyner drikkevandsanlæg med løsninger til mediefiltrering, genvinding af udskylningsvand samt forbehandling til afsaltning og forsyner samtidig spildevandsanlæg med løsninger til tertiærfiltrering og denitrificering. De forsyner også både drikke- og spildevandsanlæg med klaring med flotation under tryk (DAF) og løsninger tilslamindsamling.

Leopolds ingeniører er til rådighed og hjælper med at analysere, evaluere og designe alle aspekter af et komplet filtreringssystem, herunder evaluering af kvaliteten på indløbsvand, bestemmelse af optimale belastningsrater og bedste designkonfiguration, valg af de bedste medieegenskaber og design af returskylningsprocessen. Xylems Leopold Filterworx-filtersystem leveres komplet med vandkanal, afløbsrør, integreret mediestøtte, specialudviklede medier, returvandstrug og systemkontroller. Resultatet er et omkostningseffektivt, produktivt, højtydende system designet til at opfylde kundekrav. 

Xylems Leopold Clari-DAF bruges til at klare råvand for at fjerne forurenende stoffer som for eksempel turbiditet, alger, farve, jern, mangan, organiske stoffer samt smags- og lugtforbindelser. Det er en meget effektiv, veldokumenteret teknologi til at fjerne partikler med lav tæthed samt Giardia og Cryptosporidium. Dens ydelse er fremragende i forhold til konventionel klaring i og med, at den leverer ensartet vandkvalitet, producerer ensartet høje slamtørstoffer og arbejder ved høje belastningsrater – resultater, der kan sænke kunders samlede driftsomkostninger.

Leopold tilbyder også slamindsamlingsløsninger med flydende Clari-VAC-slamopsamler og neddykket CT2-slamopsamler. Disse systemer bruges i slutklarerer til at fjerne slamtørstofferne. For de områder, hvor der kræves fjernelse af nitrogen og fosfor, leverer Leopold elimi-NITE-denitrificeringssystemer, som konverterer filtrene til at blive biologisk aktive, så spildevand overholder de obligatoriske nitrat- og fosforniveauer. 


Your nearest Leopold location

Get a more accurate location