Pumpestationer til regnvand og bekæmpelse af oversvømmelser

Forebyggelse af skader som følge af storme og oversvømmelser

Pumpestationer til regnvand er med til at beskytte områder ved at pumpe store mængder vand væk og dermed forhindre oversvømmelser. Mange byer og kommuner er placeret ved eller i nærheden af vandområder, hvorved der opstår et behov for store, pålidelige pumpesystemer, der kan håndtere store mængder vand. Andre er placeret i flade landområder, hvor det naturlige vandafløb er langsomt og vanskeligt. Driftssikkerhed er den vigtigste parameter, når en regnvandsinstallation designes.

Høje vandstande indeholder ofte tørstoffer og store mængder fibrøse materialer såsom grene, blade, ukrudt, affald, snavs og sedimenter som sand, dynd, mudder og jord. Der er strenge krav til designet af pumperne og pumpestationen, da affald ikke må blive fanget i pumperne eller sediment i pumpesumpen. Indløb til stationen varierer markant mellem tørre perioder og begivenheder med oversvømmelse. De mest pålidelige pumper skal bruges sammen med et fornuftigt design af stationen af hensyn til driftssikkerheden.

Forstå dine udfordringer

  • Regnvand indeholder ofte faststoffer og store mængder fibermateriale
  • Der forekommer store indstrømninger af vand inden for en kort periode
  • Er i drift i kortere perioder i løbet af året men kræver stor driftsikkerhed ved behov
  • Gode riste er et must

 

Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Forebyggelse af oversvømmelse
Regnvand og oversvømmelse Forebyggelse af oversvømmelse
Desinfektion
Regnvand og oversvømmelse Desinfektion
Orkanberedskab og reaktion
Regnvand og oversvømmelser Orkanberedskab og reaktion