Kombineret håndtering af spildevand og overfladevand

Kombineret håndtering af spildevand og overfladevand

Kombinerede pumpestationer er designet til at håndtere de daglige spildevandsflows samt regnvand og andre overfladeafstrømninger og er almindelige i mange spildevandsnet. Ved design af en kombineret station skal der tages højde for de normale udsving fra kloaksystemet såvel som den maksimale tilstrømning fra stormhændelser. Begge disse tilstrømningsrater kan være meget forskellige fra hinanden, og den maksimale tilstrømning kan være meget større end det normale flow.

Produkter Brands
Brands
Flygt
Flygt

Et førsteklasses sortiment af produkter og løsninger til at flytte og behandle vand og spi

Godwin
Godwin

Et bredt udvalg af fuldautomatiske selvspædende pumper, der anvendes i afvandingsapplikati