Håndtering af regnvand

Håndtering af regnvand

Når vand er blevet brugt til mange forskellige ting, skal det indsamles, transporteres, behandles og returneres til miljøet. Det kan være vanskeligt at transportere og håndtere regnvand, når der er store mængder organiske tørstoffer, klude og andre trævlede materialer, som ofte tilstopper pumpesystemer.

Xylem leverer en række pumpeløsninger til at flytte spildevand gennem opsamlingsnetværket og ind i rensningsanlægget. Vi transporterer og håndterer derudover kommunal, kommerciel og industriel afstrømning efter uvejr gennem opsamlingssystemer.

MIDLERTIDIG OPBEVARING AF SPILDEVAND UNDER KRAFTIGT UVEJR

I perioder med store nedbørsmængder sker det, at kloaksystemer og behandlingsanlæg ikke kan håndtere de store mængder spildevand, de modtager. På den anden side skaber tørre vejrforhold ofte overkapacitet. Installation af regnvandsbassiner i et kloakopsamlingssystem udjævner flowet i systemet over tid. Regnvandsbassiner gør det muligt at undgå eller minimere problemer som f.eks. oversvømmelse, overløb eller ringe behandling ved at gemme spildevand, indtil den nødvendige behandlingskapacitet er til stede. Behandlingsprocesserne bliver mere effektive og nemmere at styre, jo mindre flowet varierer.

Du kan tilføje regnvandsbassiner enten som flere små, geografisk spredte bassiner eller som nogle få store bassiner, der normalt er placeret tæt på behandlingsanlægget. Hvad du vælger afhænger af, hvor i kloaksystemet flaskehalsen befinder sig, og hvor regnvandsbassinet kan etableres.

Brands Ressourcer
Brands
Godwin
Godwin

Et bredt udvalg af fuldautomatiske selvspædende pumper, der anvendes i afvandingsapplikati

Flygt
Flygt

Et førsteklasses sortiment af produkter og løsninger til at flytte og behandle vand og spi

Ressourcer

Brochure