It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Jäteveden pumppaus

Jäteveden siirtäminen puhdistuslaitoksille

Kun vesi on suoriutunut monista tehtävistään, se on kerättävä, kuljetettava jäteveden puhdistuslaitokselle, käsiteltävä ja palautettava ympäristöön. Jäteveden virtaama keräysjärjestelmässä kasvaa puhdistuslaitosta kohti siirryttäessä. Kun painovoimainen virtaus ei ole taloudellisista tai teknisistä syistä mahdollinen, käytetään pumppaamoja, joissa pumppujen toimintaa ohjataan tasaisen virtaaman varmistamiseksi jäteveden puhdistuslaitokselle.

Mitä lähempänä puhdistuslaitosta pumppaamo on, sitä suurempi sen on oltava, jotta se kykenee käsittelemään kasvavan virtaaman. Kunnallinen jätevesiverkosto päättyy puhdistuslaitoksen sisääntulopumppaamoon. Käsittelemätön jätevesi pumpataan sitten jäteveden puhdistuslaitoksen välpän läpi varsinaiseen puhdistusprosessiin.

Sekaviemärijärjestelmät on suunniteltu käsittelemään päivittäiset jätevesivirtaukset sekä hulevedet ja muut pintavalunnat, ja ne ovat yleisiä monissa jätevesiverkostoissa. Sekaviemärijärjestelmän pumppaamoa suunniteltaessa on otettava huomioon tavanomaiset vaihtelut viemäriverkostosta mutta myös myrskyjen aiheuttamat äkilliset muutokset huleveden tulovirtauksessa. Nämä virtausarvot voivat erota toisistaan merkittävästi, ja suurin mahdollinen tulovirtaus voi olla selkeästi tavanomaista virtausta suurempi.

Jätevettä voi olla vaikea siirtää ja hallita, koska sen sisältämät suuret määrät orgaanisia kiintoaineita, rättejä ja muita jäteaineita ovat pumppujen kannalta hankalia. Luotettavalle pumppaukselle asetetaan suuret vaatimukset, koska jäteveden ylivuodot voivat vahingoittaa ympäristöä ja johtaa sakkorangaistuksiin. Tässä Xylem voi auttaa tekniikan viimeisintä kehitysten edustavien pumppaamorakenteiden ja hyväksi havaittujen tukkeutumattomien pumppujen avulla.

Me ymmärrämme haasteesi

  • Pumppauksen paras mahdollinen luotettavuus.
  • Pienin mahdollinen energiankulutus.
  • Älykkäät ohjausjärjestelmät.
  • Rikkivedyn aiheuttamat ongelmat (haju).
  • Pumppaamon haastava sijoittelu taajamissa.
  • Esteettisesti miellyttävä rakenne (näkymätön).