It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Toimittajien menettelysäännöt

Xylem on sitoutunut korkeimpiin rehellisyyden ja sosiaalisen vastuullisuuden standardeihin koko maailmanlaajuisen toimitusketjunsa osalta.  Sitoutumisemme rehellisyyteen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen kattaa monimuotoisen ja maailmanlaajuisen toimituspohjamme.  Koko Xylemissä pyrimme rakentamaan suhteita toimittajiemme kanssa sekä edistämään toimintaa, joka vastaa ydinarvojamme eli kunnioitusta, vastuullisuutta rehellisyyttä ja luovuutta.  Tavoitteenamme on varmistaa, että alihankkijamme varmistavat työympäristönsä turvallisuuden harjoittavat hyviä työvoimakäytäntöjä, käyttävät ympäristön kannalta vastuullisia valmistusprosesseja sekä vähentävät toimintansa ympäristövaikutuksia.  

Jotta varmistetaan, että toimittajat toimivat rehellisesti sekä yhteiskunnallista ja ympäristönsuojelullista vastuuta tuntien, kaikkien Xylemin toimittajien edellytetään noudattavan Toimittajien menettelysääntöjä.

Lataa Xylemin Toimittajien menettelysäännöt alla olevilla kielillä.

 

                                                                     

Jokainen, joka haluaa tuoda esiin jonkin huolenaiheen, voi tehdä sen käymällä Xylemin verkossa toimivassa ilmoitusportaalissa osoitteessa integrity.xylem.com.  Jos internet-yhteyttä ei ole käytettävissä, ilmoituksen voi tehdä soittamalla Yhdysvalloissa numeroon 888-995-9870 tai muissa maissa numeroon +1 605 275 8765.