Merenkulku

Luotettavuus ja maailmanlaajuinen läsnäolo – olennaisen tärkeää merenkulkualalla

Meriympäristöt ovat ankaria. Tila on vähissä, oli kyse sitten kauppalaivasta, sota-aluksesta tai porauslautasta. Ahtaissa oloissa tila on erittäin arvokasta, ja sitä on vain vähän eri prosessien ja laitteistojen varaosille. Prosessin keskeyttäminen ei ole vaihtoehto, joten valittujen laitteiden on oltava kestäviä ja luotettaviksi todettuja.

Turvallinen vesi on elintärkeää
Turvallinen vesi edellyttää sterilointia – juomavesikäytössä, prosesseissa ja tuotannossa, jätevedenpuhdistuksessa ja painolastiveden poistossa. Veden desinfioinnin on oltava energiatehokasta, vähän tilaa vievää, tehokasta ja ennen kaikkea luotettavaa.

Porauslietteen sekoituksessa upposekoitus on avainasemassa
Porauslietteen hienojen hiukkasten suspendoituneena pitäminen on jatkuva haaste offshore-porauksessa ja palvelualusten toiminnassa. Ilman asianmukaista sekoitusta sakan muodostuminen on väistämätön ja kallis ongelma.

Useiden eri nesteiden käsittely vaatii useita pumppuja
Säiliöiden puhdistus, ulospumppaus, lietteen pumppaus, ruoppaus – pumppaustarpeet ovat meriympäristöissä loputtomia. Satamat, altaat, telakat, alukset ja porauslautat tarvitsevat kaikki pumppuja, ja Xylemin uppopumput ovat markkinoiden kestävimpiä ja luotettavimpia.

Tiedonkeruu ja -analysointi, enemmän työkaluja käytössäsi
Tarvitset tietoja, johditpa sitten tutkimusalusta, offshore-toimintaa, sääntelyvirastoa, laivaa tai satamaa. Xylemillä on kaikki tarvitsemasi instrumentit, joilla keräät ja käsittelet tietoja kuten vedenlaatu, vuorovesi/tuulenvastus, satamaantulon/merenpohjan kartoitus sekä laivalta käsin tapahtuva ohjauksen valvonta.