It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Jäteveden uusiokäyttö

Kasvavaan kysyntään vastaaminen tarkoittaa, että jokainen pisara on tärkeä

Väestönkasvu, teollistuminen ja maatalouden laajeneminen kuormittavat kaikki makean veden varantoja. Väestö on levittäytynyt alueilla, jossa vedensaanti on vaikeaa, samalla kun veden kysyntä myös runsaiden vesivarantojen alueilla on saavuttamassa kriittisen pisteen.

Vastuullinen vedestä huolehtiminen edellyttää, että kaikki käyttäjät pitävät jokaista pisaraa tärkeänä. Eri aloilla etsitään tapoja käyttää vesi useampaan kertaan ennen sen pois laskemista, jotta niiden vesijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Myös kunnat alueilla, joissa vedensaanti on vaikeaa, tutkivat mahdollisuuksia käsitellä vettä uudelleen käytettäväksi erityisesti muihin tarkoituksiin kuin juomavedeksi, esimerkiksi kasteluun ja maatalouteen, jolloin vettä ei tarvitse puhdistaa juomaveden edellyttämälle tasolle. Eräillä alueilla tutkitaan myös mahdollisuuksia käyttää jätevesi uudelleen juomavetenä, koska vesistöön laskettavaksi käsitelty jätevesi on usein puhtaampaa kuin vesistöistä saatava raakavesi ja tarvitsee siksi vähemmän käsittelyä.

Uudelleenkäyttö on vaan järkevää. Se pienentää lisävesivarojen tarvetta ja on usein kustannustehokkaampaa kuin raakaveden puhdistus. Kun jätevesi on puhdistettu sille tasolle, joka mahdollistaa sen laskemisen vesistöön, sen lisäpuhdistaminen uudelleen käytettäväksi saattaa kuluttaa merkittävästi vähemmän energiaa ja lisäkäsittelyä kuin raakaveden puhdistus. Tämän takia uudelleenkäyttö on paitsi ympäristön kannalta vastuullista toimintaa, myös kustannustehokasta. Uudelleenkäyttö pienentää sekä hiili- että vesijalanjälkeä.

Vaikkakin uudelleenkäyttöä varten tehtävän käsittelyn vaatimukset vaihtelevat jäteveden laadun ja uudelleenkäyttöön aiotun veden käyttötarkoituksen mukaan, käsittelyn on oltava energiatehokasta ja tuotettava runsaasti vettä ollakseen kustannustehokasta. Uudelleenkäyttö edellyttää yleensä kehittyneitä puhdistustapoja, kuten kalvosuodatusta tai käänteisosmoosia yhdistettynä desinfiointiin tai kehittyneeseen hapetukseen.

Laajan puhdistusvaihtoehtojen valikoiman ansiosta Xylemin sovellusinsinöörit voivat auttaa sinua oikeiden prosessien arvioimisessa mitä tahansa uudelleenkäyttötarkoitusta varten. Xylemin Water Equipment Technologies (WET) toimittaa monia erilaisia kontteihin ja alustoille asennettuja kalvo- ja käänteisosmoosilaitteistoja uudelleenkäyttöprosesseja varten. Nämä ensisijaisesti teollisuuden ja kaivostoiminnan sovelluksiin tarkoitetut prosessit poistavat epäpuhtauksia, mikä mahdollistaa monia erilaisia uudelleenkäyttökohteita.

Kehittynyt hapetus voi auttaa monien muiden epäpuhtauksien poistamisessa. Näitä ovat metallit ja vaikeasti käsiteltävät orgaaniset yhdisteet, kuten lääkeainejäämät. Uudelleenkäyttö edellyttää myös desinfiointia. Xylemin Wedeco on maailman johtava tuotemerkki ultraviolettisäteilyyn perustuvien desinfiointiprosessien ja kehittyneiden hapetusprosessien, kuten otsonia ja peroksidia käyttävien prossien, alalla. Yhdessä käytettynä otsoni, ultraviolettisäteily ja peroksidi kykenevät käsittelemään eräitä vaikeimpia epäpuhtauksia.

Kotitalouksen jäteveden uudelleenkäyttö alkaa kehittyneestä biologisesta käsittelystä ja desinfioinnista. Xylemin jätevesiasiantuntijat voivat auttaa oikean käsittelyn valitsemisessa uudelleenkäytön tarkoituksen mukaan. Kehittynyt puhdistus voi sisältää hapetuksella tehostettuja biologisesti aktiivisia suodatusjärjestelmiä tai kalvotekniikkaa, kuten ultrasuodatusta, sekä UV-desinfiointia, jonka avulla desinfiointi tapahtuu ilman haitallisia kemikaalijäämiä.

Desinfiointi
Uudelleenkäyttö Desinfiointi
Jälkikäsittely
Uudelleenkäyttö Jälkikäsittely
Jäteveden pumppaus
Uudelleenkäyttö Jäteveden pumppaus