It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Konfliktimineraalikäytäntöseloste

Xylem Inc. tukee tiettyjen Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa ja sitä ympäröivissä valtioissa sijaitsevalta niin sanotulta konfliktialueelta peräisin olevien mineraalien louhintaan liittyvien väkivaltaisuuksien ja ihmisoikeusloukkauksien lopettamista.  Näiden väkivaltaisuuksien ja ihmisoikeusloukkauksien seurauksena vuonna 2010 annetussa Dodd-Frank-laissa Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) määrättiin ottamaan käyttöön sääntöjä näitä konfliktimineraaleja koskevien tiedonantovaatimusten täytäntöönpanemiseksi.  Konfliktimineraaleilla tarkoitetaan tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa (yhdessä 3TG) riippumatta siitä, mistä ne ovat peräisin ja missä niitä käsitellään tai myydään. 

Nämä säännöt pätevät valmistajiin, jotka laativat säännöllisiä raportteja SEC:lle ja valmistavat tai valmistuttavat tuotteita, jotka sisältävät niiden toimintaan tai valmistamiseen vaadittavia konfliktimineraaleja.  Tällaisten valmistajien on tutkittava kyseisten konfliktimineraalien alkuperää ja laadittava SEC:lle raportti, jossa kuvaillaan ja ilmoitetaan niiden tutkimusten tulokset.  Tämän uuden vaatimuksen tarkoituksena on edistää humanitaarista tavoitetta lopettaa osittain konfliktimineraalien hyödyntämisellä ja myymisellä rahoitettu väkivaltainen konflikti Kongon demokraattisessa tasavallassa ja sitä ympäröivissä valtioissa.

Xylemin sitoumus: 

 • Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC:in) konfliktimineraaleihin liittyvien sääntöjen tavoitteiden tukeminen.
 • Tavoitteemme on varmistaa, että kaikki konfliktialueelta peräisin oleva tuottamamme tina, tantaali, volframi tai kulta on sertifioitu ”konfliktittomaksi”.
 • Jotta voimme varmistaa, että näitä vaatimuksia noudatetaan, pyydämme toimittajiamme olemaan asianmukaisen huolellisia toimitusketjujensa kohdalla ja varmistamaan, että tietyt metallit hankitaan vain seuraavista lähteistä:
  • Muualla kuin konfliktialueella sijaitsevat kaivokset ja sulatot tai
  • Riippumattoman osapuolen konfliktittomaksi sertifioimat kaivokset ja sulatot, jos metallit tulevat konfliktialueelta. 

   Tämä asianmukainen huolellisuus sisältää sen, että toimittajiamme pyydetään esittämään kirjalliset todisteet omasta huolellisesta menettelystään.
 • Jotta varmistetaan, että kaikki toimittajan tai muun sidosryhmän valitukset tavastamme suhtautua konfliktimineraaleihin käsitellään toimittaja-asiamiesohjelmamme tai sisäisen asiamiesohjelmamme kautta (ohjelmat ovat nähtävissä laatimissamme Toimittajien menettelysäännöissä ja Menettelysäännöissä, jotka ovat luettavissa täällä).

Jos havaitsemme sellaisten konfliktimineraalien käyttöä, jotka on tuotettu muissa kuin konfliktittomiksi katsotuissa laitoksissa, missä tahansa materiaaleissa, osissa tai komponenteissa, jotka hankimme käytettäviksi tuotteissamme, koetamme parhaamme mukaan muuttaa tuotteet konfliktittomiksi.


Patrick K. Decker
Pääjohtaja ja toimitusjohtaja
Xylem Inc.