Vesiviljely

Vesiviljely – kasvava kysyntä avaa valtavia mahdollisuuksia

Vesiviljelyala on kasvanut ja kehittynyt nopeasti. Nykyään 50 prosenttia maailmanlaajuisesti syödystä kalasta on peräisin vesiviljelystä. Vesiviljelyn merkityksen odotetaan jatkavan kasvuaan moninkertaisesti muuhun lihantuotantoon nähden. Tämä vesiviljelyn merkityksen kasvu tuo suuria mahdollisuuksia, mutta myös lisää tuottajien riskejä.

Tuotannon kasvupaineiden lisääntyessä huoli avointen vesiviljelyjärjestelmien sairauksien ja lisääntyvän jätetuotannon aiheuttamista vaikutuksista ympäristöön ja luonnonvaraisiin lajeihin on kasvussa. Samalla avoimissa järjestelmissä kasvatetut kalat ja äyriäiset ovat alttiina luonnollisen elinympäristön sairauksille. Avoimissa järjestelmissä ollaan myös riippuvaisia siitä, että joki- tai merivirtaukset poistavat niistä jätteet ja ylläpitävät sopivia olosuhteita. Kotoperäisten lajien suojelemiseen ja sairaudettoman ympäristön takaamiseen kasvatettaville eliöille vaadittavien bioturvallisuuden toimenpiteiden toteuttaminen on vaikeaa avoimissa järjestelmissä. Nämä tekijät ovat lisänneet viljellyt kalat ja äyriäiset luonnonvaraisista lajeista erottavien maalla toimivien järjestelmien kysyntää.

Suljetut järjestelmät eli säiliöpohjaiset järjestelmät, kuten vesiviljelyn kiertovesijärjestelmät (RAS) tai läpivirtausjärjestelmät, erottavat viljellyt lajit luonnonvaraisista ja mahdollistavat tuotannon lisäämisen vesiviljelylaitoksissa. Näiden suljettujen järjestelmien avulla voidaan luoda ihanteelliset olosuhteet viljeltyjen lajien terveyden kannalta, jolloin tuotanto ja laatu kasvavat. RAS- järjestelmät tarvitsevat jopa vähemmän vettä.

Lisääntynyt tuotanto kasvattaa riskejä. Kaava on yksinkertainen – huono vedenlaatu ja ahtaat olosuhteet johtavat stressiin ja sairauksiin. Perinteisten RAS- ja läpivirtausjärjestelmien ohjaus on ollut monimutkaista, ja niiden käyttö ja ylläpito vaikeaa. Epätasapainoinen prosessi voi nopeasti aiheuttaa tautiepidemian, joka tuhoaa koko viljelmän. Asianmukaisella tiedolla ja laitteistolla voidaan oikeat olosuhteet palauttaa nopeasti. Tarvittavan vesiympäristön hallinta on olennaisen tärkeää viljeltyjen lajien terveyden ylläpitämiseksi.