Kunnallinen vesihuolto

Kunnallisessa vesihuollossa tarvitaan muutakin kuin laitteita – tarvitaan ratkaisuja

Jätevedenpuhdistus – tietyllä tapaa mikään ei voisi olla yksinkertaisempaa. Hyödyntämällä luonnon jokien ja virtojen puhtaanapitomenetelmiä – ilmaa, mikrobeja, painovoimaa ja valoa – jätevesiala on mullistanut puhdistuksen ja parantanut yhteisöjen, jokien, järvien ja valtamerien terveyttä.

Nykyajan vaatimukset ovat kuitenkin kaikkea muuta kuin yksinkertaisia. Kaikkien on kyettävä enempään vähemmällä. Pitääkseen hinnat kohtuullisena on laitosten operaattoreiden pärjättävä pienemmällä rahoituksella, henkilöstöllä, tilalla ja energiankulutuksella. Aina on kyettävä enempään – käsiteltävä vesimäärä vain lisääntyy samalla kuin myös poistolupien vaatimukset kasvavat; BOD, COD, TSS, fekaaliset koliformiorganismit, mutta myös typpi, fosfori, metallit, muut patogeenit ja todennäköisesti kohta myös lääkeainejäämät.

Vanhempia järjestelmiä on korvattava ja alkuperäisiä laitteita päivitettävä. Samalla julkisia laitoksia haastetaan käsittelemään vettä järkevämmin, lisäämään käsittelymäärää samassa tilassa, vähentämään energiankulutusta ja lisäämään edistyneitä prosesseja. Uudemmissa laitoksissa on ennustettava tulevaisuutta, otettava laajennettavuus huomioon suunnitelmissa ja noudatettava tiukempia rajoituksia.

Kun vesi poistuu laitoksesta, se ei enää ole jätevettä, vaan erittäin arvokas resurssi. Se on valmis uudelleenkäytettäväksi – joskus suoraan tai loppupään käyttäjille, teollisuudenaloilla, juomavesilaitoksissa tai ekosysteemissä, jonka koko olemassaolo on riippuvainen vedestä.

Wastewater Collection
Municipal Wastewater Treatment Wastewater Collection
Sade- ja tulvavesi
Kunnallinen vesihuolto Sade- ja tulvavesi
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Jäteveden uusiokäyttö
Kunnallinen vesihuolto Jäteveden uusiokäyttö