It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Käyttöehdot

Oikeudelliset ehdot

Xylem sekä sen toimintayksiköt ja tytäryhtiöt (yhdessä Xylem) ylläpitävät ja hoitavat tätä ja muita verkkosivustoja (yhdessä Xylem-sivustot) vain tiedotustarkoituksia varten.

Rekisteröityminen sivustoille

Osa Xylemin verkkosivuston sivuista on voitu suojata salasanalla. Näin toimitaan liiketoiminnan turvallisuuden ja suojauksen takaamiseksi, ja vain rekisteröityneet käyttäjät voivat käyttää tällaisia sivuja. Xylem pidättää oikeuden estää käyttäjän rekisteröityminen. Erityisesti Xylem pidättää oikeuden määrittää aiemmin vapaasti käytettävissä olleet sivustot edellyttämään rekisteröitymistä. Xylemillä on oikeus milloin tahansa ja syytä ilmoittamatta estää käyttäjän pääsy salasanalla suojatulle alueelle etenkin, jos käyttäjä

  • käyttää vääriä tietoja rekisteröitymiseen
  • rikkoo näitä ehtoja
  • laiminlyö velvollisuutensa käsitellä käyttäjätietoja huolellisesti
  • rikkoo mitä tahansa sovellettavaa lakia käyttäessään Xylemin verkkosivustoa
  • ei ole käyttänyt Xylemin verkkosivustoa pitkään aikaan.

  •  Rekisteröitymistä varten käyttäjän tulee antaa oikeat tiedot ja, jos tiedot muuttuvat ajan mittaan, päivitettävä tietonsa (mahdollisuuksien mukaan Internetin kautta) ilman kohtuutonta viivästystä. Käyttäjän tulee varmistaa, että Xylemille ilmoitettu sähköpostiosoite on aina ajan tasalla ja että se on osoite, jonka kautta käyttäjään voidaan ottaa yhteyttä.

  • Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjälle annetaan käyttökoodi, joka muodostuu käyttäjätunnuksesta ja salasanasta (käyttäjätiedot). Ensimmäisellä käyttökerralla käyttäjän on välittömästi vaihdettava Xylemiltä saamansa salasana sellaiseksi, joka on vain käyttäjän tiedossa. Käyttäjätietojen avulla käyttäjä voi tarkastella tai muuttaa tietojaan tai tarvittaessa peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn.

  • Käyttäjän tulee varmistaa, että kolmannet osapuolet eivät pääse käsiksi käyttäjätietoihin, ja hän on vastuussa kaikista käyttäjätietojensa avulla tehdyistä toimista ja muista tapahtumista. Jokaisen verkkoistunnon päätteeksi käyttäjän tulee kirjautua ulos salasanalla suojatuista verkkosivustoista. Mikäli, ja siinä määrin kuin käyttäjä on tietoinen, kolmannet osapuolet väärinkäyttävät hänen käyttäjätietojaan, hänen tulee viipymättä ilmoittaa asiasta Xylemille kirjallisesti tai sähköpostitse. Ilmoituksen saatuaan Xylem pyrkii estämään salasanalla suojatun alueen käytön näiden käyttäjätietojen avulla. Käyttäjä pääsee käyttämään tällaista aluetta uudelleen vain pyytämällä sitä Xylemiltä tai rekisteröitymällä uudelleen.

  • Käyttäjä voi milloin tahansa pyytää kirjallisesti rekisteröitymisensä peruuttamista edellyttäen, että poistaminen ei loukkaa sopimussuhteiden asianmukaista täytäntöönpanoa. Tällöin Xylem poistaa välittömästi kaikki käyttäjätiedot sekä muut sellaiset tallennetut tiedot, joiden perusteella käyttäjä voidaan tunnistaa, kun niitä ei enää tarvita.


Tiedot ja asiakirjat

Käyttämällä Xylem-sivustoja tai lataamalla niiltä asiakirjoja, materiaaleja tai tietoja (jäljempänä materiaali) käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä ilmoituksessa tiedoksi annettuja oikeudellisia ehtoja. Jos käyttäjä ei halua noudattaa näitä oikeudellisia ehtoja, hänen täytyy poistua välittömästi sivustolta eikä hän saa käyttää eikä ladata mitään materiaalia tältä tai miltään muulta Xylem-sivustolta.

Kansainväliset käyttäjät, lain ja lainkäyttövallan valinta

Xylemin sivustot ja niiden sisältämä materiaali katsotaan toimitetuksi Yhdysvaltain New Yorkin osavaltiossa, ja käyttäjä hyväksyy, että näitä oikeudellisia ehtoja tai Xylem-sivuston käyttöä koskevat New Yorkin osavaltion lait huomioimatta mitään lakikonflikteja. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että kaikki näistä oikeudellisista ehdoista tai Xylem-sivuston käytöstä aiheutuvat kiistat käsitellään yksinomaan New Yorkin osavaltion tuomioistuimissa ja että käyttäjä ei vaadi lainkäyttövaltaa missään muussa tuomio- tai oikeusistuimessa missään päin maailmaa. Xylem ei esitä, että Xylem-sivustojen materiaali olisi tarkoituksenmukaista tai käytettävissä Yhdysvaltojen ulkopuolella. Materiaalien käyttö alueilla, joissa materiaalit ovat lainvastaisia, on kielletty.

Kolmansien osapuolen verkkosivustot

Käyttömukavuussyistä Xylem voi tarjota linkkejä muiden osapuolten verkkosivustoille, mutta se ei takaa linkitettyjä sivustoja tai ilmoita niistä mitään, eikä tämä tarkoita mitään kytköstä tai suhdetta tällaisiin sivustoihin. Käyttäjä käy linkitetyllä sivustolla tai käyttää sitä omalla vastuullaan.

Vastuuvapautuslausekkeet

Kaikki Xylemin sivustoilla oleva tai niiden kautta levitettävä tai käytettävä materiaali toimitetaan sellaisenaan ja siten kuin se on käytettävissä ilman minkäänlaista suoraa tai välillistä takuuta, mukaan lukien mm. välilliset takuut myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. Eräät oikeustoimialueet eivät salli välillisten takuiden rajoittamista, joten yllä oleva rajoitusehto ei välttämättä koske käyttäjää.

Xylem ei takaa materiaalien oikeellisuutta tai täydellisyyttä, mukaan lukien mm. mikään Xylem-sivustoilla näkyvä tai sieltä saatava neuvo tai ilmoitus. Käyttäjä luottaa tällaisiin materiaaleihin, neuvoihin, ilmoituksiin tai tietoihin vain omalla vastuullaan.

Xylem ei vastaa mistään omaisuusvahingoista, mukaan lukien käyttäjän tietokoneen tai muun omaisuuden mahdollisten virustartuntojen aiheuttamat vahingot, jotka aiheutuvat jonkin Xylem-sivuston käytöstä tai materiaalin lataamisesta niiltä.

Vahingonkorvausrajoitus

Xylem ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorasta, erityisestä, epäsuorasta, välillisestä, rangaistuksellisesta tai muusta vahingosta, joka aiheutuu mistä tahansa syystä, mukaan lukien mm. käytön, voittojen tai tietojen menetys huolimatta siitä, aiheutuuko se sopimuksen alaisen toiminnan, laiminlyönnin tai seurausvastuun seurauksena vai muutoin, ja joka aiheutuu tai jollain tavalla liittyy minkä tahansa Xylem-sivuston käyttöön tai sivustolla oleviin materiaaleihin, tietoihin tai asiakirjoihin tai niiden käyttöön.

Rajoitettu käyttöoikeus

Hyväksymällä oheiset oikeudelliset ehdot käyttäjä sitoutuu olemaan syvä- tai kehyslinkittämättä Xylem-sivustolle mitään tarkoitusta varten ilman Xylemin erillistä kirjallista lupaa. Xylem myöntää käyttäjälle oikeuden tarkastella, ladata ja kopioida materiaalia edellyttäen, että (a) kaikki tekijänoikeus- ja omistusoikeudelliset ilmoitukset säilytetään, (b) materiaaleja ei esitetä tai levitetä julkisesti eikä muuteta millään tavalla ja ettei mitään kuvia käytetä erillään niihin kuuluvasta tekstistä ja (c) materiaalia käytetään vain tiedonvälitys- ja ei-kaupallisessa tai henkilökohtaisessa tarkoituksessa.

Käyttäjän antamat tiedot

Xylemille ei saa lähettää mitään luottamuksellista tai omistusoikeudellista tietoa Xylem-sivuston kautta. Käyttäjä hyväksyy, että tällä tavalla lähetettyjä tietoja ei pidetä luottamuksellisina tai omistusoikeudellisina, ja käyttäjä myöntää Xylemille rajoittamattoman, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen ja tekijänpalkkiottoman oikeuden käyttää, jäljentää ja levittää tällaisia tietoja.

Muutokset

Xylem pidättää oikeuden muuttaa näitä oikeudellisia ehtoja milloin tahansa. Tällaiset muutokset astuvat voimaan heti, kun muutetut oikeudelliset ehdot julkaistaan Xylem-sivustoilla. Xylem-sivuston käyttö sen jälkeen, kun muutetut oikeudelliset ehdot on julkaistu, osoittaa käyttäjän hyväksyneen muutetut oikeudelliset ehdot. Käyttäjän tulee aika ajoin tarkistaa Xylem-sivustoilla julkaistut oikeudelliset ehdot nähdäkseen voimassa olevat oikeudelliset ehdot.

Vakio-ostoehdot