Energia ja sähkö

Tehokasta energiantuotantoa

Sähkön tuottamista kutsutaan energiatuotannoksi sen alkuperästä riippumatta. Voimalaitokset tarvitsevat luotettavan jäähdytysvesivirran ja raaka-ainesyötön, lauhdutusta sekä apu- ja lisävettä. Lisäksi kaikilla voimalaitoksilla syntyy jätevettä, joka on käsiteltävä.

Koska voimalaitoksilla väistämättä syntyy sivutuotteena hukkalämpöä, jäähdytykseen tarvitaan suuria vesimääriä. Vesi otetaan usein läheisestä joesta, järvestä tai merestä. Luotettavuus ja energiatehokkuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, koska pumpun katastrofaalinen rikkoutuminen voi aiheuttaa voimalaitoksen toiminnan keskeytymisen.

Ihmiskunta on käyttänyt veden voimaa jo tuhansien vuosien ajan erilaisten laitosten, kuten sahojen, tekstiilitehtaiden ja myllyjen voimanlähteenä. Nykyään vesivoima on uusiutuva energianlähde, jota käytetään vihreässä sähköntuotannossa. Xylem toimittaa energiantuotantoon pumppujen lisäksi myös vesiturbiineja.

Hiili
Energia ja sähkö Hiili
Ydinvoima
Energia ja sähkö Ydinvoima
Aurinkovoima
Energia ja sähkö Aurinkovoima
Vesivoima
Energia ja sähkö Vesivoima
Maalämpö
Energia ja sähkö Maalämpö