Asuinrakennukset

Elämänlaadun parantaminen

Alueet, joissa koteja on enemmän kuin teollisuuden ja kaupan toimijoita, määritellään asuinalueiksi. Kodit voivat olla mitä tahansa asuntovaunuista omakoti- ja kerrostaloihin. Riippumatta siitä, minkätyyppinen asuinalue on kyseessä, jätevesi on otettava, kerättävä ja kuljetettava jollakin tavalla. Erilaiset ratkaisut ovat mahdollisia riippuen esimerkiksi siitä, onko kohteena kaupunki vai maaseutu ja loma-asunto vai pysyvä koti. Niitä on tarjolla yksittäisistä yksityisistä käsittelylaitteistoista erilaisiin keräysjärjestelmiin, jotka siirtävät jäteveden suurempaan käsittelylaitokseen.

Järjestelmästä riippumatta asukkaat ovat riippuvaisia luotettavista tuotteista ja pumppujärjestelmän kestävästä rakenteesta, joilla varmistetaan, että jätevesi poistetaan turvallisesti vaikuttamatta elinoloihin ja ympäristöön sekä mahdollisimman vähäisin kustannuksin omistajalle.

LVI
Asuinrakennukset LVI
Jätevesi
Asuinrakennukset Jätevesi
Lämminvesi
Asuinrakennukset Lämminvesi
Tyhjennys
Asuinrakennukset Tyhjennys
Vedenpaine
Asuinrakennukset Vedenpaine