It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Painolastivesi

Painolastiveden käsittely – merten ekosysteemien stabilointia

Yli vuosisadan ajan laivoissa on käytetty vettä painolastina tuomaan vakautta, mikä tekee painolastivedestä olennaisen tärkeää turvallisen ja tehokkaan merenkulun kannalta. Painolastivesi kuitenkin sisältää huomattavan määrän merieliöitä, kuten mikrobeja, bakteereja, pieniä selkärangattomia ja leviä, sekä suurempien lajien lepomunia, toukkia ja munia. Kun nämä organismit poistetaan painolastiveden kanssa uusiin ympäristöihin, ne katsotaan haitallisiksi vesivieraslajeiksi (AIS). Vieraslajien tulo voi tuhota paikallisen meriekosysteemin vähentäen biologista monimuotoisuutta ja aiheuttaen jopa alkuperäislajien sukupuuttoa.

Haitalliset vesivieraslajit eivät ole haitallisia ainoastaan ekosysteemille. Painolastivedessä olevien patogeenien uskotaan aiheuttaneen koleraepidemioita johtaen tuhansien ihmisten kuolemaan, ja useiden myrkyllisten leväkukintojen uskotaan olevan yhteydessä painolastiveden mukana tulleisiin vieraisiin levälajeihin. Painolasiveden sisältämien haitallisten vesivieraslajien on katsottu johtaneen kalakantojen romahtamiseen, äyriäisalueiden tuhoutumiseen sekä myrkyllisiin rantaolosuhteisiin. Haitalliset vesivieraslajit maksavat maailman talouksille miljardeja euroja vuosittain. Itse asiassa haitallisten vieraslajien leviäminen on neljän suurimman maailman valtameriin kohdistuvan uhkan joukossa.

 

Tuotemerkit
Tuotemerkit
Wedeco
Wedeco

Luotettavia ja ympäristöystävällisiä veden- ja jätevedenkäsittelyteknologioita.

Flygt
Flygt

Huippuluokan tuotteet ja ratkaisut veden ja jäteveden siirtämiseen ja käsittelemiseen.