Viljelykasvien kastelujärjestelmät

Ilmastonmuutos ja vedenpuute muuttavat tarpeita

Virtauksen valvontatarpeet avoimissa kanavissa ovat muuttuneet. Ilmastonmuutos ja vedenpuute ovat lisänneet tarvetta määrittää yhä pienempiä virtauksia. Aiemmin kastelussa on ollut käytössä erilaisia tekniikoita, jotka ovat saattaneet olla "tarpeeksi lähellä". Nykyään järkevät vedenhallintaviranomaiset kuitenkin tietävät, että tarkkojen tietojen kerääminen tarkoittaa ajan, rahan sekä maailmamme arvokkaimman resurssin eli veden säästämistä.

Viljelykasvien kasvun mahdollistaminen

Kastelujärjestelmiä käytetään veden pumppaamiseen kuiville alueille. Se on erityisen tärkeää kuivina kausina ja pitkittyneen kuivuuden yhteydessä. Maatalouden tuotto onkin usein riippuvainen tehokkaista ja luotettavista kastelujärjestelmistä.

Vettä otetaan pintalähteistä tai syvistä pohjavesikaivoista. Syväkaivopumppaukseen käytetään usein porakaivopumppuja. Pintavettä käytetään, kun sitä on saatavilla. Tällöin pumppualtaat sijaitsevat usein joessa tai järvessä, josta vettä otetaan. Tämän jälkeen vettä voidaan jaella putki- tai avokanavajärjestelmällä, joka voi olla useiden kilometrien pituinen. Pumppaamolta vaadittu kapasiteetti vaihtelee usein suuresti vuoden aikana. Tämä edellyttää älykkäitä ratkaisuja pumppujen ohjaukseen ja sen varmistamiseen, että erilaiset tarpeet täyttyvät.

Haasteidesi ymmärtäminen

  • Pumppujärjestelmän suuri tehokkuus
  • Suuret virtaamat
  • Järjestelmän vaatimukset vaihtelevat suuresti toiminnan mittakaavan ja sijainnin mukaan
  • Käyttöaste vaihtelee vuoden mittaan verrattain paljon

Tähän liittyvät tuotteet