About Leopold

Xylemin tuotemerkki Leopold on jo pitkään ollut maailman johtavia veden- ja jätevedenpuhdistusteollisuuden toimittaja. Leopold toimittaa sekä suodatus- että selkeytysjärjestelmiä, lisäksi Leopold suunnittelee ja toimittaa järjestelmiä niin painovoimaista suodatusta, kirkastusta, denitrifikaatiota, lietteen keräämistä kuin huuhteluveden takaisinkeruuta varten. Leopoldin ratkaisut soveltuvat ihanteellisesti levien, saasteiden ja ravinteiden poistoon, suolanpoiston esikäsittelyyn, uudelleenkäyttöön, SDI:hin sekä makujen ja hajujen vähentämiseen. Leopold on perustettu vuonna 1924, ja siitä lähtien se on kehittänyt ja hankkinut useita innovatiivisia teknologioita, joiden tarkoituksena on parantaa veden laatua, mutta samalla vähentää kustannuksia. Jo yli 8000 asennuksen voimin asiakkaat ympäri maailmaa luottavat Xylemin asiantuntemukseen ja tekniseen johtajuuteen veden ja jäteveden käsittelyssä.

Vuodesta 1924 alkaen Leopold on suunnitellut ja valmistanut painovoimaisia massasuodatus- ja selkeytysratkaisuja juoma- ja jäteveden puhdistukseen. Leopold toimittaa juomaveden puhdistuslaitoksille ratkaisuja massasuodatukseen, huuhteluveden talteenottoon ja suolanpoiston esikäsittelyyn. Jäteveden puhdistukseen Leopold puolestaan toimittaa tertiäärisuodatus- ja denitrifikaatioratkaisuja. Lisäksi Leopold toimittaa juoma- että jäteveden käsittelyyn flotaatiotajärjestelmiä (DAF) ja lietteen keräysratkaisuja.

Leopoldin insinöörit auttavat analysoimaan, arvioimaan ja suunnittelemaan täydellisen suodatusjärjestelmän kaikki yksityiskohdat, mukaan lukien veden laadun arviointi, optimaalisen puhdistusnopeuden määrittäminen, laitteiston paras konfiguraatio, parhaiden suodatusmassojen sekä huuhtelujärjestelmän valinta. Leopoldin Filterworx-suodatinjärjestelmässä on kaikki tarvittavat kanavat, ojat, tuki erilaisille massoille ja teknisille materiaaleille, huuhtelukaukalot ja järjestelmän ohjaimet. Tuloksena on kustannustehokas, tehokas ja suorituskykyinen kokonaisuus, joka on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia.

Leopoldin Clari-DAF:ää käytetään raakaveden epäpuhtauksien, kuten sameuden, levien, värien, raudan, mangaanin, orgaanisten aineiden, makujen ja hajuyhdisteiden poistamiseksi. Se on erittäin tehokas ja hyväksi havaittu tekniikka pientiheyksisten hiukkasten sekä giardian- ja cryptosporidium-alkueläinten poistamiseen. Sen kyky tarjota jatkuvasti laadukasta vettä, tuottaa paljon kiintoaineita sisältävää lietettä ja toimia korkean kuormituksen alla on huomattavasti parempi kuin perinteisellä selkeytyksellä – tämän ansiosta asiakkaan kokonaiskustannukset voivat alentua huomattavasti.

Leopold tarjoaa myös lietteen keräysratkaisuja; kelluvan lietteen kerääjä Clari-VAC ja uponneen lietteen kerääjä CT2. Näitä järjestelmiä käytetään lopullisissa kirkastimissa lietteen kiintoaineiden poistamiseksi. Niillä alueilla, joilla vaaditaan typen ja fosforin poistoa, Leopold tarjoaa elimi-NITE-denitrifikaatiojärjestelmiä, jotka muuttavat suodattimet biologisesti aktiivisiksi siten, että poistuva vesi täyttää vaaditut nitraatti- ja fosforitasot.