Spildevandspumpning

 TRANSPORT AF SPILDEVAND TIL BEHANDLINGSANLÆG

Når vand er blevet brugt til mange forskellige ting, skal det indsamles og transporteres til spildevandsbehandlingsanlægget for at blive behandlet og returneret til miljøet. Spildevandsflowet stiger i opsamlingssystemet på vej mod behandlingsanlægget. Når gravitationsstrømning ikke er økonomisk eller teknisk muligt, anvendes der pumpestationer, og pumperne styres, så man opnår et stabilt og sikkert flow til spildevandsbehandlingsanlægget.

Jo nærmere du kommer behandlingsanlægget, jo større bliver pumpestationerne for at håndtere de større flow. Ved spildevandspumpeanlæggets indløbspumpestation eller reguleringsstationen slutter det kommunale spildevandsnet. Det rå spildevand pumpes herefter ind i spildevandsbehandlingsanlæggets grove sigter og ind i behandlingsprocessen.

Kombinerede pumpestationer er designet til at håndtere de daglige spildevandsflows samt regnvand og andre overfladeafstrømninger og er almindelige i mange spildevandsnet. Ved design af en kombineret station skal der tages højde for de normale udsving fra kloaksystemet såvel som den maksimale tilstrømning fra stormhændelser. Begge disse tilstrømningsrater kan være meget forskellige fra hinanden, og den maksimale tilstrømning kan være meget større end det normale flow.

Spildevand kan være vanskeligt at transportere og håndtere med store mængder organisk tørstof, klude og affald, der udfordrer spildevandspumperne. Der er høje krav til pålidelig pumpning, da spild og overløb skader miljøet og resulterer i bøder. Her kan Flygt hjælpe med avancerede pumpestationer og gennemprøvede tilstopningsfri pumper til hårde medier, som opfylder alle jeres specifikke krav til pumpning.