It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Genanvendelse af spildevand

Hvis man skal kunne dække den stigende efterspørgsel efter ferskvand, tæller hver dråbe

Befolkningstilvæksten, industrialiseringen og den voksende landbrugssektor lægger alle pres på ferskvandsressourcerne. Befolkninger breder sig til områder med knappe vandressourcer, og selv i regioner med rigeligt vand er der en stigende efterspørgsel efter vandressourcer i en sådan grad, at det bliver en belastning.