Genanvendelse af spildevand

Hvis man skal kunne dække den stigende efterspørgsel efter ferskvand, tæller hver dråbe

Befolkningstilvæksten, industrialiseringen og den voksende landbrugssektor lægger alle pres på ferskvandsressourcerne. Befolkninger breder sig til områder med knappe vandressourcer, og selv i regioner med rigeligt vand er der en stigende efterspørgsel efter vandressourcer i en sådan grad, at det bliver en belastning.