Landbaserede recirkulationssystemer (RAS)

Systemer med lukkede kredsløb, tankbaserede systemer som for eksempel RAS (Re-circulating Aquaculture Systems) eller gennemløbssystemer sørger for adskillelse fra hjemmehørende arter og giver mulighed for større produktion på akvakulturanlæg. Disse lukkede systemer gør det muligt at skabe de optimale betingelser for afgrødesundhed, hvilket forbedrer udbytter og kvalitet. RAS-anlæg bruger endda mindre vand.

Større produktion intensiverer imidlertid risikoen. Ligningen er enkel – dårlig vandkvalitet og forhold med for lidt plads medfører stress og sygdom. Det er vigtigt at regulere det vandmiljø, der er nødvendigt for at opretholde sund afgrøde. Men kontrol med konventionelle RAS-anlæg og gennemløbssystemer har været for kompleks samt vanskelig at operere og opretholde. Når en procesubalance hurtigt kan medføre et udbrud, der decimerer hele afgrøden, er det af afgørende betydning at have de oplysninger, der er nødvendige for at reagere omgående og retablere de korrekte betingelser.

Serviceydelser Brands
Serviceydelser
Kunne du tænke dig at slippe for alarmhåndtering, men være fuldt informeret og klar til at handle, når der opstår et problem? Uanset om du kræver grundlæggende alarmhåndtering for en enkelt pumpestation eller avanceret alarmadministration for mange...
Når du arbejder sammen med Xylem, har du nem adgang til specialister med den ekspertise, der er påkrævet for at designe og specificere dit tekniske projekt. Ved at outsource ledelsesansvaret for dit projekt, stort eller lille, reducerer du faste...
Den værdi, der genereres af dit vand- og spildevandsudstyr, skabes ved brug af det – ikke ved ejerskabet af det. Vigtige beslutninger om investeringer i nyt udstyr bør træffes på det mest hensigtsmæssige tidspunkt for dine aktiviteter, hvilket ikke...
For at imødekomme større efterspørgsel og opretholde rentabiliteten er det nødvendigt at administrere dine vand- og spildevandsaktiver omkostningseffektivt. Dit udstyrs alder og tilstand har stor indflydelse på anlæggets effektivitet, pålidelighed...
Brands
Lowara
Lowara

Lowaras driftssikre og økonomiske løsninger til pumpning og cirkulation af rent eller snav

Wedeco
Wedeco

Driftssikre og miljøvenlige teknologier til vand- og spildevandsrensning.