It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Industrier og applikationer

Overvågning og kontrol

Vi ved, at overvågning og styring er meget mere end blot at aktivere pumper. Vores Connect-serie har haft stor succes med store besparelser på grund af lavere energiforbrug, længere levetid på pumperne, færre driftstimer samt bedre udnyttelse af kloaksystem og brønde. Vores enheder indsamler data og benytter dataene intelligent til at styre driften ud fra de parametre, du fastsætter.

Niveaumåling

Niveaumåling er en vigtig del af processerne med tanke, bassiner og andre vandbeholdere. I mange tilfælde dækker MJK's omfattende udvalg af væskemålingsinstrumenter stort set enhver tænkelig opgave. Vi har prioriteret målekvalitet, brugervenlighed og levetid. Vores sortiment dækker hydrostatiske, ultrasoniske og mekaniske kontakter. Den rette enhed til det rette formål.

Flowmåling

Vi producerer og leverer både elektromagnetiske flowmålere og åben kanal-flowkonvertere til drikkevands- og spildevandsprocesser samt til industrielle applikationer. Flowmåling er en proces, der bruges hyppigt i drikke- og spildevandsanlæg. Vi tilbyder instrumenter til spildevandsanlæg og vandværker, der nøjagtigt bestemmer vandmængde, kontrollerer processer og udfører forskellige beregninger for at sikre effektiv brug af vand.

Analysemåling

Analysemåling giver vigtige parametre for processen, når der arbejdes med vandforsyning eller spildevandsrensning. MJK producerer en række sensorer, der måler opløst ilt, opslæmmede tørstoffer/turbiditet, pH-værdi og redox. Produkterne kan bruges til at kontrollere og forbedre de daglige processer, der findes inden for spildevands-, drikkevands- eller akvakulturapplikationer.