Vaikutuksemme yhteisöön

Vahvan sosiaalisen vastuun kulttuurin rakentaminen

Me Xylemillä pyrimme kaikki yhdessä olemaan johtava maailmanlaajuinen tehokkaiden ja kestävien vesiteknologioiden ja -sovellusten toimittaja. Luomme erinomaisia ratkaisuja elämän tärkeimpien tarpeiden täyttämiseksi.

Uskomme seuraaviin asioihin:

 • Planeettamme ilmaston, yhteisöjen ja luonnonvarojen turvaaminen
 • Älykäs, järkevä kasvu ja kehitys
 • Vastuuvelvollisuus asiakkaisiimme, työntekijöihimme, toimittajiimme, sijoittajiimme ja toimintayhteisöihimme nähden

Xylem on koko ajan mukana veden saatavuuden ja laadun optimoinnissa ja vastuullisen kulutuksen edistämisessä niin, että yhteisöt eri puolilla maailmaa menestyvät. Tämä sisältää tavan, jolla hoidamme yhtiötämme, kuin myös tavan, jolla valmistamme tuotteemme yhteisöjen toiminnassa mukana ollaksemme. Kun työskentelemme ”vesiongelman ratkaisemiseksi”, haluamme kaikkien sidosryhmiemme tuntevan ylpeyttä siitä, mitä teemme – ja miten sen teemme. Seuraavassa on esitetty vain muutamia tapoja, joilla vaikutamme asioihin: 

 • Hallintojärjestelmä ja etiikka.
  Edellytämme henkilöstömme, prosessiemme, menettelytapojemme ja järjestelmiemme toimivan oikeudenmukaisesti ja tunnollisesti. 
 • Työntekijät ja työympäristö
  Kiinnitämme paljon huomiota työpaikan turvallisuuteen sekä koulutukseen ja kehittämiseen, ja pyrimme tekemään Xylemistä syrjäytymistä torjuvan ja viihtyisän työympäristön. 
 • Ympäristö 
  Toimimme ympäristöä suojellen vähentämällä päästöjä, pienentämällä energiankulutusta, parantamalla tuotteita ja vähentämällä vaarallisten aineiden käyttöä. 
 • Yhteisöjen toimintaan osallistuminen ja sosiaaliset investoinnit 
  Watermark-ohjelman, yrityskansalaisuutemme ja sosiaalisen investointiohjelmamme kautta käytämme kaikkia resurssejamme – henkilöstöämme, teknologiaamme ja taloudellisia voimavarojamme – yhteisöistämme huolehtimisen, pulassa olevien ihmisten auttamiseen ja kestävän merkin jättämiseen maailmaan. 
 • Tuotteiden ja toimitusketjun ympäristöystävällisyydestä huolehtiminen
  Xylem vastaa jokaisen tuotteen turvallisuudesta ja ympäristövaikutuksista koko sen elinkaaren ajan.

 Watermark

Xylem Watermark

Xylem Watermark on yrityskansalaisuus- ja sosiaalisten investointien ohjelmamme, ja se keskittyy turvallisten vesivarojen tarjoamiseen ja turvaamiseen heikossa asemassa oleville yhteisöille eri puolilla maailmaa. Watermark-ohjelman kautta Xylem toimii yhdessä alan parhaiden voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden kanssa ratkaistakseen kaikkia veteen liittyviä ongelmia lahjakkaita työntekijöitään, innovatiivista teknologiaansa ja taloudellisia voimavarojaan hyödyntäen. Vuonna 2008 tapahtuneesta perustamisestaan saakka Xylem Watermark -ohjelma on tarjonnut puhdasta vettä sekä sanitaatio- ja hygieniakoulutusta yli 500 000 henkilölle eri puolilla maailmaa. Nyt pyrimme kaksinkertaistamaan vaikutuksemme ja auttamaan miljoonaa muuta henkilöä vuoteen 2013 mennessä.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.