It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Jätevesipumput

Jäteveden siirtäminen puhdistuslaitoksille

Kun vesi on suoriutunut monista tehtävistään, se on kerättävä, kuljetettava jäteveden puhdistuslaitokselle, käsiteltävä ja palautettava ympäristöön. Jäteveden virtaama keräysjärjestelmässä kasvaa puhdistuslaitosta kohti siirryttäessä. Kun painovoimainen virtaus ei ole taloudellisista tai teknisistä syistä mahdollinen, käytetään pumppaamoja, joissa pumppujen toimintaa ohjataan tasaisen virtaaman varmistamiseksi jäteveden puhdistuslaitokselle.

Mitä lähempänä puhdistuslaitosta pumppaamo on, sitä suurempi sen on oltava, jotta se kykenee käsittelemään kasvavan virtaaman. Kunnallinen jätevesiverkosto päättyy puhdistuslaitoksen sisääntulopumppaamoon. Käsittelemätön jätevesi pumpataan sitten jäteveden puhdistuslaitoksen välpän läpi varsinaiseen puhdistusprosessiin.

Sekaviemärijärjestelmät on suunniteltu käsittelemään päivittäiset jätevesivirtaukset sekä hulevedet ja muut pintavalunnat, ja ne ovat yleisiä monissa jätevesiverkostoissa. Sekaviemärijärjestelmän pumppaamoa suunniteltaessa on otettava huomioon tavanomaiset vaihtelut viemäriverkostosta mutta myös myrskyjen aiheuttamat äkilliset muutokset huleveden tulovirtauksessa. Nämä virtausarvot voivat erota toisistaan merkittävästi, ja suurin mahdollinen tulovirtaus voi olla selkeästi tavanomaista virtausta suurempi.

Jätevettä voi olla vaikea siirtää ja hallita, koska sen sisältämät suuret määrät orgaanisia kiintoaineita, rättejä ja muita jäteaineita ovat pumppujen kannalta hankalia. Luotettavalle pumppaukselle asetetaan suuret vaatimukset, koska jäteveden ylivuodot voivat vahingoittaa ympäristöä ja johtaa sakkorangaistuksiin. Tässä Xylem voi auttaa tekniikan viimeisintä kehitysten edustavien pumppaamorakenteiden ja hyväksi havaittujen tukkeutumattomien pumppujen avulla.

Me ymmärrämme haasteesi

  • Pumppauksen paras mahdollinen luotettavuus.
  • Pienin mahdollinen energiankulutus.
  • Älykkäät ohjausjärjestelmät.
  • Rikkivedyn aiheuttamat ongelmat (haju).
  • Pumppaamon haastava sijoittelu taajamissa.
  • Esteettisesti miellyttävä rakenne (näkymätön).
Palvelut Tuotemerkit Materiaalit
Palvelut
Kun teet yhteistyötä Xylemin kanssa, sinulla on käytettävissäsi ammattilaisia, joilla on hankkeesi suunnitteluun ja määrittämiseen vaadittava asiantuntemus. Ulkoistamalla suuren tai pienen hankkeesi...
Vesi- ja jätevesilaitosten ja niitä ohjaavien järjestelmien asennus ja käyttöönotto vaativat asiantuntemusta ja kokemusta. Tämä voi olla ylivoimaista varsinkin, jos sekä omat resurssit että valmiudet...
Koska resurssit ovat vähissä ja kaikkialla suoritetaan kustannustenleikkauksia, yritykset etsivät yhä älykkäämpiä tapoja ehkäistä kalliita korjauksia ja suunnittelemattomia huoltokäyntejä....
Kaikki laitteet vaativat huoltoa tai korjausta jossakin elinkaarensa vaiheessa. Olipa kyse sitten odottamattomasta vikaantumisesta tai kulutusosien vaihtamisesta huoltosuunnitelman mukaisesti, niin Xylem tarjoaa kaikki korjaukset ja huollot...
Haluatko päästä eroon hälytystenhallinnan valvonnasta, mutta olla kuitenkin täysin ajan tasalla ja valmiina toimimaan, kun ongelmia ilmenee? Tarvitsetpa sitten yhden pumppaamon hälytysten käsittelyä tai...
Kysyntään vastaamiseksi ja kannattavuuden ylläpitämiseksi on tärkeää hallita vesi- ja jätevesikäyttöomaisuutta kustannustehokkaasti. Laitteidesi ikä ja kunto vaikuttavat merkittävästi...
Useimpien vesi- ja jätevesiyhtiöiden on löydettävä keinoja käyttökustannusten ja maksujen vähentämiseen. Voimavarojen käyttäminen säästömahdollisuuksien ja riskien...
Tuottavuuden menettäminen veden- tai jätevedenpuhdistuslaitoksellasi on mahdoton ajatus. Silloin kun huoltoa tarvitaan, on tärkeää pystyä toimimaan välittömästi, jotta asia voidaan ratkaista nopeasti....
Lisälaitteiden ostaminen lyhyisiin hankkeisiin voi kuormittaa budjettiasi sitomalla kriittistä pääomaa. Kun pääomakustannuksiin lisätään kunnossapito-, varaosa-, huolto-, varastointi- ja...
Kysyntään vastaamiseksi ja kannattavuuden ylläpitämiseksi vesi- ja jätevesikäyttöomaisuutta on hallittava kustannustehokkaasti. Laitteiden ikä voi vaikuttaa laitoksen tehokkuuteen, luotettavuuteen ja...
Kun Xylemin laitteita käytetään taitavasti ja turvallisesti, saat investoinnillesi parhaimman tuoton. Olet hankkinut Xylemin laitteet niiden kestävyyden, luotettavuuden ja tehokkuuden vuoksi. Saat niistä irti mahdollisimman...
Tuotemerkit
Flygt
Flygt

Huippuluokan tuotteet ja ratkaisut veden ja jäteveden siirtämiseen ja käsittelemiseen.

Godwin
Godwin

Laaja mallisto täysin automaattisia vedenpoistosovelluksissa käytettäviä itseimeviä pumppu

Materiaalit

Resurssit